Addiko direkt paketi za poduzetnike

Proizvod/usluga Addiko poduzetnik Addiko poduzetnik + Addiko super poduzetnik
Transakcijski račun uz debitnu karticu Visa Business Electron x x x
Addiko EBank  internetsko bankarstvo x x x
Niža naknada pri ugovaranju korištenja DNT-a 50% bez naknade bez naknade
Niža naknada za obradu kredita i garancija 10% 25% 35%
Niža naknada za obradu overdrafta 50%
Niža naknada po SMS poruci 70% bez naknade bez naknade
Visa Business/Visa Revolving Business bez troškova godišnje članarine i upisnine bez troškova godišnje članarine i upisnine
Interni nalozi za plaćanje putem Addiko EBank  internetskog bankarstva bez naknade bez naknade bez naknade
Niža naknada za eksterne naloge putem Addiko EBank  internetskog bankarstva 15% 25%
Niža naknada za provođenje naloga predanih na šalteru i nalogomatu 20%
Jedan BON2 godišnje bez naknade bez naknade
Putno osiguranje i osiguranje od nesretnog slučaja na putovanju do iznosa od 10.000,00 EUR (uz VISA Business ili VISA Revolving karticu) x x
Interni trajni nalog bez naknade bez naknade
Eksterni trajni nalog bez naknade bez naknade
Niža naknada kod HSVP 50%
Paket tekućeg računa za vlasnika/direktora 20% niža naknada za prvu godinu korištenja
CIJENA PAKETA 50,00 HRK mjesečna članarina, bez upisnine 100,00 HRK mjesečna članarina + upisnina 100,00 HRK 150,00 HRK mjesečna članarina, + upisnina 150,00 HRK

SME paketi su paketi proizvoda i usluga namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima da im olakšaju, ubrzaju i smanje troškove poslovanja.

Addiko poduzetnik

Addiko poduzetnik je osnovni paket. Kod otvaranja transakcijskog računa u ponudi je Visa Business Electron kartica bez plaćanja godišnje članarine i korištenje Addiko Business EBank internet bankarstva bez plaćanja mjesečne članarine, kao i snižene naknade za obradu kredita i garancija, korištenje dnevnog-noćnog trezora i Addiko Business SMS usluge.

Addiko poduzetnik +

Addiko poduzetnik + uključuje osnovni paket s još nižim naknadama, Visa Business ili Visa Business Revolving karticu bez troškova godišnje članarine i upisnine, putno osiguranje i osiguranje od nesretnog slučaja na putovanju na kojem je korištena Visa izabrana kartica.

Addiko super poduzetnik

Addiko super poduzetnik je paket koji nudi najbolje uvjete i najviše povoljnijih naknada. Pored smanjenja naknada kao što su obrada dozvoljenog prekoračenja po kunskom transakcijskom računu i eksterni trajni nalog, nudi i višu kamatnu stopu za oročene depozite i privatni paket za vlasnika ili direktora.

Addiko Bank Hrvatska