Addiko ePaket

Što sve omogućuje ePaket?

  • na računu držite kune, ali i sve ostale valute
  • dogovorite dopušteni minus s povoljnijom kamatnom stopom
  • dva kanala direktnog bankarstva Addiko EBank internet bankarstvo i Addiko Mobile mobilno bankarstvo
  • aktivirajte e-knjižicu i štedite unutar svojeg računa
  • pravo na ERGO osiguranje vlasnika, dodatnog korisnika i članova uže obitelj po modelu Standard
  • Visa Classic ili MasterCard Revolving kreditna kartica po izboru
  • cijena paketa je 42,00 kune
Jesu li Vam ove informacije korisne?