Addiko govorni automat

Addiko govorni automat je telefonska usluga koja pozivom na broj 060 131 111  omogućava primanje informacija o Vašim računima u Addiko banci:

  • preslušavanje stanja računa
  • primanje prometa po računu za zadnjih 20 transakcija na telefaks uređaj (poziv se upućuje s telefaksa)
  • informacije o kunskoj i deviznoj štednji
  • preslušavanje aktualne tečajne liste
  • primanje aktualne tečajne liste putem telefaks uređaja

Govornom automatu se pristupa pozivom na broj telefona 060 131 111.

Kako postati korisnik usluge?

Popunjenu pristupnicu možete osobno predati u našim poslovnicama.

Jesu li Vam ove informacije korisne?