Addiko paketi

S našim paketima imate sve usluge koje trebate.
Za samo jednu mjesečnu naknadu.

 

    PLATINUM GOLD SMART BASIC
Tekući račun Osnovni korisnik
Dodatni korisnik
Kartice Dodatna debitna kartica
Charge kreditna kartica

ili

ili

Revolving kartica
Pristup računu Internetsko bankarstvo

ili

ili

Mobilno bankarstvo
SMS bankarstvo - - -
Podizanje gotovine Addiko bankomati

neograničeno

neograničeno

neograničeno

neograničeno

Bankomati drugih banaka u zemlji

3 x bez naknade

2 x bez naknade

- -
Platni nalozi Putem digitalnih kanala

neograničeno

5 x bez naknade

5 x bez naknade

2 x bez naknade

U poslovnici

neograničeno

- -
Osiguranje Nezgode


PRESTIGE


STANDARD

 

 

 


BASIC

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pomoć na cesti
Pomoć u kući
Osiguranje kartica
Osiguranje kupnje
Putno zdravstveno
Dodatno E-knjižica
MJESEČNA NAKNADA   104 kn 77 kn 54 kn 29 kn

 

Detaljnije o PRESTIGE, STANDARD I BASIC nivoima pokrića osiguranja
možete naći u Vodiču za ERGO asistenciju.

Jesu li Vam ove informacije korisne?