Addiko Prestige paket Top

Što sve omogućuje Prestige paket Top?

  • na računu držite kune, ali i sve ostale valute
  • dogovorite dopušteni minus s povoljnijom kamatnom stopom
  • dva kanala direktnog bankarstva Addiko EBank internet bankarstvo i Addiko Mobile mobilno bankarstvo
  • aktivirajte e-knjižicu i štedite unutar svojeg računa
  • pravo na ERGO osiguranje vlasnika, dodatnog korisnika i članova uže obitelj po modelu Standard
  • postajete korisnikom Visa Classic i MasterCard Revolving kartice
  • 10 besplatnih platnih naloga
  • usluge osobnog bankara
  • pogodnosti pri kreditiranju
  • cijena paketa je 65, 00 kune
Jesu li Vam ove informacije korisne?