Addiko SMS

Addiko SMS je usluga koja omogućava primanje informacija o promjenama po računima na mobilni telefon putem SMS poruka.

  • stanje računa
  • stanje štednih računa
  • ukupni troškovi po karticama s odgodom plaćanja za prethodno obračunsko razdoblje
  • dospijeće minimalnog iznosa plaćanja po revolving karticama
  • mjesečno zaduženje po kreditu
  • novoobračunato prekoračenje za sljedeće obračunsko razdoblje

SMS poruke se generiraju svakodnevno za one račune po kojima je prethodni dan bilo promjena.

Kako postati korisnik Addiko SMS-a?

Popunjenu pristupnicu možete osobno dostaviti u jednu od naših poslovnica.

Jesu li Vam ove informacije korisne?