NE ZABORAVITE NA OSIGURANJE

NE ZABORAVITE NA OSIGURANJE

Posted on: Ponedjeljak, 5 lipnja, 2017 at 12:33

Author: ta5asTah3qathewu

Category:

 

Osiguranje je način da smanjite mogući financijski gubitak ili nevolju. Pomaže vam da platite

troškove zbog neočekivanih događaja, odnosno rizika koji ugrožavaju vaš život, zdravlje ili

imovinu.

Stoga provjerite sa svojim poslodavcem imate li neko osiguranje kao zaposlenik, a ako

nemate, onda odaberite policu osiguranja sukladno vašim potrebama koje se s vremenom

mogu promijeniti.

Polica osiguranja koju svakako morate imati je polica dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Završite li u bolnici bez police dopunskog zdravstvenog osiguranja, morali biste sudjelovati u

podmirenju participacije troškova liječenja do određenog limita, trenutno do 2000 kuna.

Naime, jedan dan u bolnici, bez ikakvih pretraga i zahvata, stoji 100 kuna, no ako tijekom tog

dana obavite još neke pretrage za koje se plaća participacija i pregleda vas liječnik specijalist,

ukupan trošak može biti do 2000 kuna. U slučaju da trebate na operaciju, začas ćete doseći

limit. Također, svaki novi boravak u bolnici predstavlja i novi trošak. No, ako imate policu

dopunskog zdravstvenog osiguranja nećete platiti ništa, bez obzira na cijenu bolničkog

liječenja.

Imate li novi automobil, poželjno je ugovoriti dobrovoljno kasko osiguranje. Ako ste

podstanar, ugovorite osiguranje svojih stvari u unajmljenom stanu jer niste osigurani policom

osiguranja vlasnika stana, kao što većina podstanara misli. Ako pak živite u vlastitom stanu,

već za mali iznos od oko 30 kuna mjesečno možete osigurati imovinu od neplaniranih

događaja kao što su provala, poplava i sl.