VODITE RAČUNA O SVOJOJ POREZNOJ POZICIJI

VODITE RAČUNA O SVOJOJ POREZNOJ POZICIJI

Posted on: Ponedjeljak, 5 lipnja, 2017 at 12:21

Author: ta5asTah3qathewu

Category:

Ne zaboravite porez, ali vodite računa i o razlikama u poreznom tretmanu na dohotke od

različitih oblika financijske ili realne imovine.

Na plaće iz radnog odnosa plaća se porez na dohodak od nesamostalnog rada, gdje ovisno o

visini porezne osnovice pojedinca može zahvatiti niža ili viša porezna stopa (24% ili 36% za

pojedinačne porezne razrede).

Dividende, kao i kamate na štednju (u bankama, stambenim štedionicama i slično) oporezuju

se kao dohodak od kapitala po stopi od 12% (plus prirez). Tom se stopom oporezuju i

kapitalni dobitci (ako svoj dionice, udjele u investicijskim fondovima i sl. prodate u

razdoblju kraćem od tri godine od dana stjecanja). Kod životnog osiguranja s obilježjima

štednje te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja prema postojećoj regulativi nije predviđeno

oporezivanje.

Oporezivanje nekretnina počet će od 1.1.2018.

Budite spremni na diciplinu i strpljivi– trud će vam se višestruko isplatiti!