Addiko Fino tkanje - štednja i osiguranje

Štedite i zaštitite sebe i svoje bližnje s osiguranjem od nezgode Croatia osiguranja

  • kombinacija štednje i sigurnosti u jednom, uz povoljnije premije osiguranja
  • osigurani ste tijekom cijelog razdoblja oročenja, a premija osiguranja se automatski plaća iz kamate na štednju
  • ako nastupi osigurani slučaj, ostvarujete pravo na naknadu iz osiguranja
  • 3 jedinstvena modela osiguranja od rizika teško bolesnih stanja
  • osiguranje se može ugovoriti za vlasnika i opunomoćenika po oročenom depozitu

Primjer štednje uz osiguranje

 
Depozit: 10.000,00 EUR
Rok: 12-24 mjeseci ( 15.09.16. - 16.09.17.)
Kamatna stopa: 0,50%, fiksna
Model osiguranja: 1
Godišnja premija: 0,25% od iznosa depozita
Iznos depozita: 10.000,00 EUR
Kamata na depozit: 50,13 EUR
Premija osiguranja: 25,07 EUR
Kamata umanjena za premiju osiguranja: 25,06 EUR
Osigurani iznos za smrt uslijed nezgode: 10.000,00 EUR
Osigurani iznos za smrt uslijed prometne nezgode: 10.000,00 EUR
Dnevna naknada za boravak u bolnici: 20,00 EUR
Estetska operacija: 2.000,00 EUR

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?