Primanje PIN-a za kartice putem SMS poruke

Prednosti usluge:

  • jednom ugovorena, usluga vrijedi za sve osobne kreditne, debitne i prepaid kartice
  • sigurnija i brža dostava PIN-a
  • bez naknade za ugovaranje usluge

Ugovaranje usluge

  • uslugu možete ugovoriti u bilo kojoj poslovnici Addiko banke, osim ako je račun otvoren on-line u Virtualnoj poslovnici kada se usluga aktivira automatski
  • uslugu ugovarate sami za sebe, bilo da ste osnovni ili dodatni korisnik
  • potrebno je imati registriran ispravan broj mobitela u Addiko banci

Korištenje usluge:

1. Registriranje “tajne riječi”

  • pošaljite SMS poruku*: “REG + tajna riječ” (npr. REG Hrvatska) na broj 811000

2. Iniciranje dostave PIN-a

  • nakon što ste primili karticu, pošaljite SMS poruku*: “PIN + zadnja četiri broja kartice + tajna riječ” (npr. PIN 1234 Hrvatska) na broj 811000

Tajna riječ:

  • sami osmislite svoju tajnu riječ
  • 6 do 12 znakova (bez dijakritičkih znakova čžć…)
  • zapamtite ju i nikome ne otkrivajte
  • vrijedi 60 dana za sve vaše kartice
  • ako nakon isteka važenja tajne riječi trebate novi PIN, registrirajte novu tajnu riječ

*SMS poruke se naplaćuju prema cjeniku mobilnog operatera korisnika

Addiko Bank Hrvatska