Addiko mjere za olakšavanje financijskih poteškoća klijenata. 

Pozivamo Vas da svoj zahtjev za moratorij predate: 

osobno u poslovnici Addiko banke.

Kod podnošenja zahtjeva potrebno je ažurirati osobne podatke svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci, založni/fiducijarni dužnici).

Informaciju o konačnoj odluci podnesenog zahtjeva za moratorija proslijedit ćemo Vam kroz nekoliko sljedećih tjedana. Ako je Vaš zahtjev odobren bit će potrebno potpisati aneks ispred djelatnika Addiko banke ili solemnizirati aneks kod javnog bilježnika (ako je osnovni ugovor solemniziran). Ovjera ili potpis na aneksu bit će potreban od svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci, založni/fiducijarni dužnici).

Moratorij se  provodi u poslovnim knjigama po zaprimanju solemniziranog ili potpisanog Aneksa.

Važna napomena: Trošak ovjere ili solemnizacije Aneksa (samo u slučaju da je inicijalni ugovor o kreditu solemniziran ) kod javnog bilježnika snosi klijent.

Za dodatne informacije nazovite na broj telefona 01 6060 275  nam pišite na mail adresu retail.restructuring.hr@addiko.com.

Klijenti koji otplaćuju kredit, mogu predati zahtjev za moratorijem prema sljedećim uvjetima: 

 Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 6 mjeseci sa ili bez produljenja roka otplate

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu

Datum dospijeća kredita može se prolongirati za 6 mjeseci, a kako bi klijenti po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije. Datum dospijeća kredita može ostati i isti uz povećanje mjesečne obaveze po isteku moratorija.

Naknada za obradu zahtjeva 500 HRK.

Napomena: kod podnošenje zahtjeva za moratorij po kreditu ne smije biti dospjelih obaveza odnosno svi anuiteti trebaju biti uredno podmireni.

Addiko banka je u mjesecu listopadu zaustavila promjene iznosa odobrenog prekoračenja po tekućim računima te se iznosi prekoračenja neće mijenjati do 30.06.2021. godine.

Početkom mjeseca svibnja 2021. godine obavijestit ćemo Vas o novim iznosima prekoračenja po tekućem računu koji će Vam biti na raspolaganju od 01.07.2021. godine.

Addiko Bank Hrvatska