Addiko banka pripremila je posebne mjere za olakšavanje financijskih poteškoća klijenata, uzrokovanih COVID-19 pandemijom i/ili potresom u Zagrebu i okolici.  Ovim mjerama se klijentima omogućava privremena odgoda plaćanja kreditnih obveza – moratorij

Pozivamo Vas da svoj zahtjev za moratorij predate: 

osobno u poslovnici Addiko banke.

Kod podnošenja zahtjeva potrebno je ažurirati osobne podatke svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci, založni/fiducijarni dužnici).

Informaciju o konačnoj odluci podnesenog zahtjeva za moratorija proslijedit ćemo Vam kroz nekoliko sljedećih tjedana. Ako je Vaš zahtjev odobren bit će potrebno potpisati aneks ispred djelatnika Addiko banke ili solemnizirati aneks kod javnog bilježnika (ako je osnovni ugovor solemniziran). Ovjera ili potpis na aneksu bit će potreban od svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci, založni/fiducijarni dužnici).

Moratorij se  provodi u poslovnim knjigama po zaprimanju solemniziranog ili potpisanog Aneksa.

Važna napomena: Trošak ovjere ili solemnizacije Aneksa (samo u slučaju da je inicijalni ugovor o kreditu solemniziran ) kod javnog bilježnika snosi klijent.

Klijentima koji otplaćuju kredit, Addiko banka će razmotriti zahtjev za moratorijem u jednoj od sljedećih opcija: 

 1. Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 6 mjeseci

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 6 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije.

Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija se neće obračunavati.

2. Moratorij na otplatu i glavnice i kamate u trajanju od 6 mjeseci

Klijentima koji realiziraju ovu opciju, na 6 mjeseci se odgađa otplata i glavnice i kamate odnosno cijelog anuiteta. Istekom moratorija, redovna kamata obračunata za period korištenja moratorija dospijevat će kroz jednake mjesečne obveze raspoređene do kraja otplate kredita.

Ukupna mjesečna obveza sastojat će se od novog iznosa anuiteta te navedenog obroka obračunate redovne kamate za period korištenja moratorija. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 12 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije.

Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija se neće obračunavati.

Klijentima čiji su prihodi vezani uz turističku djelatnost ili neku drugu ovisnu djelatnost povezanu s turizmom, a koji otplaćuju kredit, omogućeno je ugovaranje moratorija u jednoj od opcija:

 

 1. Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 12 mjeseci

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 12 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije.

Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija neće se obračunavati.

.

2. Moratorij na otplatu i glavnice i kamate u trajanju od 12 mjeseci

Klijentima koji realiziraju ovu opciju, na 12 mjeseci odgađa se otplata glavnice i kamate, odnosno cijelog anuiteta. Istekom moratorija, redovna kamata obračunata za period korištenja moratorija dospijevat će kroz jednake mjesečne obveze raspoređene do kraja otplate kredita.

Ukupna mjesečna obveza sastojat će se od novog iznosa anuiteta te navedenog obroka obračunate redovne kamate za period korištenja moratorija. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 18 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije.

Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija neće se obračunavati.

Addiko banka će razmotriti mogućnost odgode plaćanja dugovanja po kreditnoj kartici u trajanju do 30. rujna 2020. godine klijentima s financijskim poteškoćama uzrokovanim COVID-19 pandemijom i/ili potresom u Zagrebu i okolici.

Za to vrijeme neće dospijevati minimalni iznos obveznog plaćanja koji po redovnim uvjetima proizvoda iznosi 5% iskorištenog limita odnosno najmanje 100 kn mjesečno.

Redovna kamata obračunat će se po važećoj kamatnoj stopi, a dospjet će na naplatu jednokratno po isteku perioda odgode plaćanja.

Zatezna kamate neće se obračunavati za vrijeme odgode plaćanja.

Podjela transakcija na rate nije moguća ako je aktivirana odgoda plaćanja.

Moguća otplata dugovanja u skladu s individualnim mogućnostima.

 

Addiko banka će u mjesecu travnju zaustaviti promjene iznosa odobrenog prekoračenja po tekućim računima te se iznosi prekoračenja neće mijenjati do 31.12.2020.godine.

Početkom mjeseca studenog 2020. godine obavijestit ćemo Vas o novim iznosima prekoračenja po tekućem računu koji će Vam biti na raspolaganju od 01.01.2021. godine.

1. Čemu služi moratorij?

Moratorij podrazumijeva vremenski period dogovoren između banke i korisnika kredita u kojem je dopuštena odgoda plaćanja
glavnice ili ukupnog anuiteta. U tom periodu otplata kreditnih obveza se stavlja u mirovanje i korisnik kredita nije dužan izvršiti
plaćanje glavnice ili ukupnog anuiteta.

 

2. Tko sve može podnijeti zahtjev za moratorij?

Zahtjev za moratorij mogu podnijeti svi klijenti s kreditnim obvezama po ugovoru o kreditu i/ili po ugovoru o kreditnoj kartici koji imaju
financijske poteškoće nastale kao posljedica koronavirusa i/ili potresa u Zagrebu i okolici.

 

3. Na koje vremensko razdoblje se odobrava moratorij?

Addiko banka nudi svojim klijentima ugovaranje moratorija na ugovor o kreditu u trajanju od 6 mjeseci, odnosno odgodu plaćanja
dugovanja po kreditnim karticama do 30.9.2020.

 

4. Znači li moratorij prekid svih plaćanja vezanih uz kreditne obveze?

Addiko banka nudi četiri opcije moratorija:

  1. moratorij na otplatu glavnice, uz plaćanje redovnih kamata 6 mjeseci
  2. moratorij na otplatu glavnice i kamate na 6 mjeseci, bez ikakvih plaćanja za vrijeme trajanja moratorija .

Klijentima čiji su prihodi vezani uz turističku djelatnost ili neku drugu ovisnu djelatnost povezanu s turizmom, a koji otplaćuju kredit, omogućeno je ugovaranje moratorija u jednoj od opcija:

  1. moratorij na otplatu glavnice, uz plaćanje redovnih kamata na 12 mjeseci
  2. moratorij na otplatu glavnice i kamate na 12 mjeseci, bez ikakvih plaćanja za vrijeme trajanja moratorija.

Tijekom moratorija ne obračunavaju se zatezne kamate. Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija također se neće obračunavati.

 

5. Mijenja li se rok dospijeća kreditnih obveza uz ugovaranje moratorija?

Addiko banka nudi četiri opcije moratorija uz definirane rokove dospijeća koje možete odabrati:

1. kod moratorija na otplatu glavnice, uz plaćanje redovnih kamata, produljuje se rok dospijeća kredita za 6 mjeseci
2. kod moratorija na otplatu glavnice i kamate, bez ikakvih plaćanja, datum dospijeća kredita prolongirat će se za 12 mjeseci.

Klijentima čiji su prihodi vezani uz turističku djelatnost ili neku drugu ovisnu djelatnost povezanu s turizmom, a koji otplaćuju kredit, opcije moratorija su:

3. kod moratorija na otplatu glavnice, uz plaćanje redovnih kamata, produljuje se rok dospijeća kredita za 12 mjeseci
4. kod moratorija na otplatu glavnice i kamate, bez ikakvih plaćanja, datum dospijeća kredita prolongirat će se za 18 mjeseci.

 

6. Mijenja li se visina anuiteta nakon moratorija? 

Addiko banka nudi dvije opcije moratorija:

  • kod moratorija na otplatu glavnice, uz plaćanje redovnih kamata, ne mijenja se visina anuiteta nakon moratorija
  • kod moratorija na otplatu glavnice i kamate, bez ikakvih plaćanja, mijenja se visina anuiteta jer će redovna kamata obračunata za vrijeme moratorija dospijevati kroz jednake mjesečne obroke raspoređene do kraja otplate kredita.

 

7. Treba li priložiti uz zahtjev za moratorij dodatne dokumente?

Prilikom podnošenja zahteva za moratorij nije potrebna dostava dodatne dokumentacije, međutim ovisno o svakom individualnom slučaju,
Addiko banka zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju na uvid.

 

8. Postoje li naknade za obradu zahtjeva ili korištenje moratorija?

Addiko banka neće naplatiti nikakvu naknadu za obradu i za korištenje moratorija, međutim kod pojedinih vrsta ugovora o kreditu korisnici mogu imati
troškove ovjere i solemnizacije aneksa ugovoru o kreditu.

 

9. Kako mogu predati zahtjev za moratorij?

Svoj zahtjev za odgodom plaćanja kreditnih obveza možete podnijeti osobno u poslovnicama Addiko banke.

 

10. Na koji ću način biti obavješten/a o rješavanju svog zahtjeva?

Povratnu informaciju o odobrenju moratorija primit ćete kroz nekoliko sljedećih tjedana. Ako je Vaš zahtjev odobren, bit ćete pozvani
da preuzmete Aneks te isti solemnizirate kod javnog bilježnika ( ukoliko je osnovni ugovor bio solemniziran) ili Aneks potpisujete ispred
djelatnika Addiko banke. Ako su u ugovornom odnosu i drugi sudionici (eventualni sudužnici, i/ili jamci i/ili založni /fiducijarni dužnici), za
provedbu odgode plaćanja, potreban je i njihov potpis na Aneksu.

 

11. Kome se mogu obratiti vezano uz predani zahtjev za moratorij?

Nakon što ste podnijeli zahtjev za odgodu plaćanja kreditnih obveza, za provjeru i dodatne informacije možete se obratiti poslovnici u
kojoj ste podnijeli zahtjev ili kontaktom na adresu info@addiko.com.

Addiko Bank Hrvatska