Pozivamo Vas da svoj zahtjev za moratorij predate: 

osobno u poslovnici Addiko banke.

Kod podnošenja zahtjeva potrebno je ažurirati osobne podatke svih sudionika u kreditu (eventualni sudužnici, i/ili jamci, založni/fiducijarni dužnici).

O odluci banke povodom podnesenog zahtjeva za moratorija bit ćete obaviješteni u najbržem mogućem roku, a u ovisnosti o količini zaprimljenih zahtjeva. U slučaju pozitivne odluke, potrebno je o odobrenom moratoriju sklopiti aneks, te sklapanju (potpisu) moraju pristupiti svi sudionici u kreditu. Aneks se sklapa u poslovnici banke pred djelatnikom ili potvrđuje (solemnizira) u uredu javnog bilježnika (ako je osnovni Ugovor o kreditu potvrđen – solemniziran). Moratorij se  provodi u poslovnim knjigama po zaprimanju solemniziranog ili potpisanog Aneksa.

Važna napomena:Trošak potvrde (solemnizacije) Aneksa (samo u slučaju da je inicijalni ugovor o kreditu solemniziran) snosi klijent sukladno javnobilježničkoj tarifi.

Za dodatne informacije nazovite na broj telefona 0800 14 14  ili nam pišite na mail adreseinfo.hr@addiko.comili retail.restructuring.hr@addiko.com.

Addiko Bank d.d. pripremila je posebne mjere za olakšavanje financijskih poteškoća klijenata stradalih u potresu.

Klijentima koji imaju oštećenja na imovini zbog razornog potresa i/ili je uzrok financijskih poteškoća vezana za potres, a koji otplaćuju kredit, omogućeno je ugovaranje moratorija u jednoj od opcija:

 

1. Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 6 mjeseci

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 6 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije. Krajnji rok dospijeća kredita usklađuje se s zatečenim datumom plaćanja anuiteta za kredite koji su tijekom otplate mijenjali datum dospijeća bez prethodno potpisanog Aneksa.

Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija se neće obračunavati.

 

2. Moratorij na otplatu i glavnice i kamate u trajanju od 6 mjeseci

Klijentima koji realiziraju ovu opciju, na 6 mjeseci se odgađa otplata i glavnice i kamate odnosno cijelog anuiteta. Istekom moratorija, redovna kamata obračunata za period korištenja moratorija dospijevat će kroz jednake mjesečne obveze raspoređene do kraja otplate kredita.

Ukupna mjesečna obveza sastojat će se od novog iznosa anuiteta te navedenog obroka obračunate redovne kamate za period korištenja moratorija. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 12 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije. Krajnji rok dospijeća kredita usklađuje se s zatečenim datumom plaćanja anuiteta za kredite koji su tijekom otplate mijenjali datum dospijeća bez prethodno potpisanog Aneksa.

Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija se neće obračunavati.

 

3. Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 12 mjeseci

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 12 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije. Krajnji rok dospijeća kredita usklađuje se s zatečenim datumom plaćanja anuiteta za kredite koji su tijekom otplate mijenjali datum dospijeća bez prethodno potpisanog Aneksa.

Zahtjev je moguće podnijeti ako je objekt označen crvenom naljepnicom. Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija se neće obračunavati.

 

4. Moratorij na otplatu i glavnice i kamate u trajanju od 12 mjeseci

Klijentima koji realiziraju ovu opciju, na 12 mjeseci se odgađa otplata i glavnice i kamate odnosno cijelog anuiteta. Istekom moratorija, redovna kamata obračunata za period korištenja moratorija dospijevat će kroz jednake mjesečne obveze raspoređene do kraja otplate kredita.

Ukupna mjesečna obveza sastojat će se od novog iznosa anuiteta te navedenog obroka obračunate redovne kamate za period korištenja moratorija. Zatezne kamate neće se obračunavati.

Datum dospijeća kredita prolongirat će se za 18 mjeseci, a kako bi klijenti, po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije. Krajnji rok dospijeća kredita usklađuje se s zatečenim datumom plaćanja anuiteta za kredite koji su tijekom otplate mijenjali datum dospijeća bez prethodno potpisanog Aneksa.

Zahtjev je moguće podnijeti ako je objekt označen crvenom naljepnicom. Naknada za obradu zahtjeva ili za korištenje moratorija se neće obračunavati.

 

NAPOMENA: Klijenti koji su već ranije koristili moratorij bez plaćanja glavnice i kamate, ukoliko je bilo ugovoreno da se kamata obračunata u prethodnom moratoriju podmiruje po isteku moratorija u jednakim mjesečnim obrocima, Klijenti će ugovaranjem novog moratorijai dalje biti u obvezi plaćati predmetni obrok iz prvog moratorija neovisno o vremenu trajanju moratorijana otplatu glavnice i kamate.

Više informacija o ovoj temi možete pronaći na ovoj stranici.

Klijenti koji otplaćuju kredit, mogu predati zahtjev za moratorijem prema sljedećim uvjetima: 

 Moratorij na otplatu glavnice u trajanju od 6 mjeseci sa ili bez produljenja roka otplate

Svaki anuitet sastoji se od glavnice i kamate. Odgoda plaćanja odnosno moratorij na otplatu glavnice znači da će klijenti koji realiziraju ovu opciju za vrijeme moratorija plaćati samo redovno obračunatu kamatu

Datum dospijeća kredita može se prolongirati za 6 mjeseci, a kako bi klijenti po isteku moratorija, imali što sličniju ukupnu mjesečnu obvezu kao i prije. Datum dospijeća kredita može ostati i isti uz povećanje mjesečne obaveze po isteku moratorija.

Bez naknade za obradu zahtjeva.

Napomena:kod podnošenje zahtjeva za moratorij po kreditu ne smije biti dospjelih obaveza odnosno svi anuiteti trebaju biti uredno podmireni.

Addiko banka je u mjesecu listopadu zaustavila promjene iznosa odobrenog prekoračenja po tekućim računima te se iznosi prekoračenja neće mijenjati do 30.06.2021. godine.

Početkom mjeseca svibnja 2021. godine obavijestit ćemo Vas o novim iznosima prekoračenja po tekućem računu koji će Vam biti na raspolaganju od 01.07.2021. godine.

Kontaktirajte nas

Pozivamo sve klijente kojima je potreban neki oblik pomoći i žele se informirati ili dogovoriti moratorij za postojeća dugovanja ili imaju potrebu za dodatnim sredstvima, da nam se slobodno obrate na besplatan broj telefona 0800 1414 (za pozive iz Hrvatske), svaki radni dan od 8 do 20 sati te subotom od 8 do 15 sati. Addiko banka će nastojati izaći u susret svim klijentima koji nam se obrate u okviru mogućnosti i procedura Addiko banke.

Klijente koji žele dogovoriti kontakt radi više informacija molimo da popune obrazac s osnovnim podacima te ćemo ih kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

Addiko Bank Hrvatska