Nenamjenski kredit u kunama

Ugovaranje odmah u poslovnici

  • Podnošenje zahtjeva samo uz osobnu iskaznicu
  • Bez depozita, učešća i jamaca
  • Fiksna kamatna stopa prvih 5 godina otplate
  • Bez troškova javnog bilježnika (kredit do 76.000 HRK)
  • Mogućnost ugovaranja dobrovoljnog osiguranja otplate kredita
     
Iznos kredita od 7.000 do 190.000 HRK
Rok otplate od 24 do 108 mjeseci
Kamatna stopa od 8,10%
EKS od 8,52%
Naknada 0,40% (samo za iznose veće od 40.000 HRK)

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?