Dugogodišnja suradnja sa Zagrebačkim zoološkim vrtom

Hypo Alpe-Adria-Banka već dugi niz godina pomaže rad zoološkog vrta u Zagrebu, posebno brinući o vodekonjima Ottu i Bubi. U prirodi patuljasti vodenkonji žive do 35 godina, a u zoološkom vrtu do 42 godine. Odrasli vodenkonji mogu težiti do 250 kilograma, a imaju 34 zuba od kojih 4 očnjaka. Ugrožena su vrsta, a ugrožava ih neprekidan gubitak staništa i sve veći lov zbog mesa. Zagrebački zoološki vrt sudjeluje u programu pomoći i njihove zaštite.

Addiko Bank Hrvatska