Uprava

Addiko Bank AG

Sjedište Addiko Bank AG je u Beču, Austrija, s odgovornošću za svih šest banaka u regiji.

Uprava

Herbert Juranek, predsjednik Uprave (CEO)
Tadej Krašovec, član Uprave (CRO)
Ganesh Krishnamoorthi (Chief Market, IT & Digitalization Officer)

Addiko Bank d.d.

Uprava

Mario Žižek, predsjednik Uprave

Mario Žižek obnaša dužnost predsjednika Uprave Addiko banke te u nadležnosti ima i sektore Poslovanja s klijentima, Upravljanja bilancom i riznicu, Korporativnih  komunikacija i Marketinga Grupe te Razvoja poslovanja s građanstvom i malim poduzećima Grupe.

Karijeru je započeo 1998. godine u Raiffeisen banci, a 2008. godine imenovan je članom Uprave zaduženog za Poslovanje s pravnim osobama. Prije prelaska u Addiko Bank d.d. 2015. godine, obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Uprave te je bio nadležan za Poslovanje s građanstvom, Upravljanje odnosom s klijentima i alternativnim kanalima, Privatno bankarstvo te Upravljanje prodajom u poslovanju s gospodarstvom.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te završio MBA na Manchester Business School.

Ivan Jandrić, član Uprave

Ivan Jandrić je član Uprave za Informacijsku tehnologiju, Transakcijsko bankarstvo Grupe i Operativne poslove te Digitalne transformacije.

Karijeru je započeo u Hrvatskoj gospodarskoj banci d.d., da bi 1998. godine prešao u Astaldi/Transeuropska autocesta d.o.o. Godine 2000. pridružuje se Raiffeisen banci u kojoj je proveo 15 godina, na kraju obnašajući dužnost Izvršnog direktora za razvoj proizvoda u poslovanju s pravnim osobama i građanstvom.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine te završio MBA na Wirtschaftsuniversität Wien.

Dubravko-Ante Mlikotić, član Uprave

Dubravko-Ante Mlikotić je član Uprave zadužen za sektore Kontrole i upravljanje kreditnim, tržišnim rizicima, Upravljanja portfeljem neprihodujućih kredita, Upravljanja nefinancijskim rizicima, Upravljanja imovinom i Nabave Grupe. Karijeru je 1995. godine započeo u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje je radio u Sektoru nadzora banaka, nakon čega se 1998. godine zapošljava u BNP-Dresdner Bank u čijem je zagrebačkom i bečkom uredu radio na raznim analitičkim i pozicijama vezanima uz upravljanje rizicima te obnašao dužnost direktora Sektora upravljanja rizicima.

Godine 2004. prelazi u Zagrebačku banku na poziciju direktora Direkcije odobravanja kreditnih rizika, a 2007. godine u Raiffeisen banci preuzima dužnost izvršnog direktora Sektora Upravljanja kreditnim rizicima. Godine 2012. imenovan je članom Uprave Sberbank Zagreb odgovornim za upravljanje rizicima.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te završio executive MBA program na CBA Business School.

Upoznajte nas

Upoznajte našu Upravu

Godišnja izvješća

Addiko Bank Hrvatska