Uprava

Addiko Bank AG

Sjedište Addiko Bank AG je u Beču, Austrija, s odgovornošću za svih šest banaka u regiji.

Uprava

Csongor Németh, predsjednik Uprave (CEO)
Markus Krause, član Uprave (CRO i CFO)
Ganesh Krishnamoorthi (Chief Retail, IT & Digitalization Officer)

Addiko Bank d.d.

Uprava

Mario Žižek, predsjednik Uprave

Mario Žižek

Mario Žižek započeo je karijeru 1998. godine u Raiffeisen banci, a 2008. godine imenovan je članom Uprave zaduženog za Poslovanje s pravnim osobama. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te završio MBA na Manchester Business School.

Prije prelaska u Addiko Bank d.d. obnašao je dužnost zamjenika predsjednika Uprave te je između ostalog bio nadležan za poslovanje s građanstvom, Upravljanje odnosom s klijentima i alternativnim kanalima, Privatno bankarstvo te Upravljanje prodajom u poslovanju s gospodarstvom.

Ivan Jandrić, član Uprave

Ivan Jandrić je kao član Uprave zadužen za Poslovanje s pravnim osobama te malim i srednjim poduzetništvom, Informacijsku tehnologiju, Transakcijsko bankarstvo Grupe i Operativne poslove. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1996. godine te završio MBA na Wirtschaftsuniversität Wien.

Karijeru je započeo u Hrvatskoj gospodarskoj banci d.d., da bi 1998. godine prešao u Astaldi/Transeuropska autocesta d.o.o., nakon čega se 2000. godine pridružuje Raiffeisen banci u kojoj je proveo posljednjih 15 godina, zadnje obnašajući dužnost Izvršnog direktora za razvoj proizvoda u poslovanju s pravnim osobama i građanstvom.

Dubravko-Ante Mlikotić, član Uprave

Dubravko-Ante Mlikotić je kao član Uprave zadužen za Kontrolu i upravljanje kreditnim, tržišnim i operativnim rizicima, Upravljanje portfeljem neprihodujućih kredita i Sigurnost. Karijeru je 1995. godine započeo u Hrvatskoj narodnoj banci, gdje je radio u Sektoru nadzora banaka, nakon čega se 1998. godine zapošljava u BNP-Dresdner Bank u čijem je zagrebačkom i bečkom uredu radio na raznim analitičkim i pozicijama vezanima uz upravljanje rizicima te obnašao dužnost direktora Sektora upravljanja rizicima.

Godine 2004. prelazi u Zagrebačku banku na poziciju direktora Direkcije odobravanja kreditnih rizika, a 2007. godine u Raiffeisen banci preuzima dužnost izvršnog direktora Sektora Upravljanja kreditnim rizicima. Godine 2012. imenovan je članom Uprave Sberbank Zagreb odgovornim za upravljanje rizicima.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te završio executive MBA program na CBA Business School.

Upoznajte nas

Upoznajte našu Upravu

Godišnja izvješća

Addiko Bank Hrvatska