Investicijski fondovi

Investicijski fondovi

Ulaganjem u investicijske fondove jednostavno možete upravljati trenutnim viškovima kratkoročne likvidnosti, a u slučaju dugoročnijeg viška likvidnosti možete ostvariti i potencijalno veće prinose od onih na klasične oblike štednje.

Addiko Invest d.d. upravlja s 4 pod-fonda Addiko Invest krovnog fonda koji se razlikuju po mogućem preporučenom vremenskom periodu ulaganja i rizicima.

Kratak vremenski horizont i sigurnost

Addiko Cash je novčani fond denominiran u kunama koji je trajno izložen novčanom (trezorski i komercijalni zapisi, depoziti, repo poslovi) i obvezničkom tržištu ulaganjem imovine u instrumente čije dospijeće nije duže od godine dana, u omjeru ne manjem od 75% imovine fonda.

Prednosti:

 • služi za kratkoročno upravljanje viškovima likvidnosti
 • ulaganje bez ulazne i izlazne naknade
 • likvidnost: brzi pristup sredstvima u bliskoj budućnosti
 • stabilnost i kontinuiran rast vrijednosti udjela
 • jednostavno izvršavanje kupnje i prodaje
 • bez naplate naknade za zamjenu udjela iz jednog u drugi fond pod upravljanjem Društva

Uvjeti:

Ulazna naknadanema
Izlazna naknadanema
Naknada za upravljanje1,00%
Naknada depozitnoj banci0,12%

Više informacija o ADDIKO Cash fondu, dokumente i zahtjeve za kupnju i prodaju udjela možete pronaći na web stranicama Addiko Investa.

Srednjoročni vremenski horizont ulaganja i stabilnost Addiko Conservative je obveznički fond denominiran u eurima koji je trajno izložen obvezničkom tržištu, tržištu trezorskih zapisa i komercijalnih zapisa u omjeru ne manjem od 75%. Sporedna izloženost dioničkom tržištu nije dopuštena.

Prednosti:

 • cilj je stabilnost i očuvanje vrijednosti udjela
 • služi za ostvarenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih ciljeva
 • ulaganje imovine u državne i korporativne obveznice kvalitetnih izdavatelja
 • mogućnost uplata/isplata u HRK i EUR
 • bez naplate izlazne naknade za ulaganja duža od 1 godine
 • jednostavno izvršavanje kupnje i prodaje
 • bez naplate naknade za zamjenu udjela iz jednog u drugi fond pod upravljanjem Društva

Uvjeti:

Ulazna naknadanema
Izlazna naknada1,00% (za ulaganja do 3 mj.) 0,50% (za ulaganja od 3 mj. do 1 g.) nema (za ulaganja duža od 1 g.)
Naknada za upravljanje1,25%
Naknada depozitnoj banci0,15%

Više informacija o ADDIKO Conservative fondu, dokumente i zahtjeve za kupnju i prodaju udjela možete pronaći na web stranicama Addiko Investa.

Dugoročniji horizont ulaganja i diverzifikacija

Addiko Balanced je mješoviti fond denominiran u eurima koji je izložen različitima klasama imovine (obveznice i dionice), a udio pojedine imovine ne smije prelaziti 60% neto imovine Fonda.

Prednosti:

 • diverzifikacija ulaganja i umjeren rizik
 • potencijalno ostvarenje većeg prinosa kroz izloženost dionicama ali i očuvanje stabilnosti kroz ulaganje  u obveznice
 • raspoređivanje sredstava u različite klase imovine u sklopu jednog proizvoda
 • mogućnost uplata/isplata u HRK i EUR
 • jednostavno izvršavanje kupnje i prodaje
 • bez naplate naknade za zamjenu udjela iz jednog u drugi fond pod upravljanjem Društva

Uvjeti:

Ulazna naknadanema
Izlazna naknada1,50% (za ulaganja do 1 g.) 1,0% (za ulaganja od 1 – 2g.) nema (za ulagnja duža od 2 g.)
Naknada za upravljanje1,75%
Naknada depozitnoj banci0,20%

Više informacija o ADDIKO Balanced fondu, dokumente i zahtjeve za kupnju i prodaju udjela možete pronaći na web stranicama Addiko Investa.

 • dugoročni horizont ulaganja uz visok potencijal rasta vrijednosti

Addiko Growth je dionički fond denominiran u eurima koji je trajno izložen dioničkom tržištu u omjeru ne manjem od 70% neto imovine Fonda.

Prednosti:

 • ostvarenje dugoročnih ciljeva uz potencijalno ostvarenje visokih prinosa
 • bez naplate izlazne naknade za ulaganja duža od 2 godine
 • mogućnost uplata/isplata u HRK i EUR
 • jednostavno izvršavanje kupnje i prodaje
 • bez naplate naknade za zamjenu udjela iz jednog u drugi fond pod upravljanjem Društva

Uvjeti:

Ulazna naknadanema
Izlazna naknada2,00% (za ulaganja do 1g.) 1,5% (za ulaganja od 1 – 2g.) nema (za ulaganja duža od 2g.)
Naknada za upravljanje2,00%
Naknada depozitnoj banci0,25%

Više informacija o ADDIKO Growth fondu, dokumente i zahtjeve za kupnju i prodaju udjela možete pronaći na web stranicama Addiko Investa.

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju Vam je i financijski savjetnik za Vaša pitanja.

Addiko transakcijski račun

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Komplicirano je shvatiti koje sve naknade plaćate za svoj račun.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

SME paketi

Addiko Bank Hrvatska

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.