Skrbništvo i poslovi depozitara

Skrbništvo i poslovi depozitara

Usluge skrbništava pružamo od 1998. te smo danas jedan od vodećih skrbnika na tržištu.  Dugogodišnje iskustvo profiliralo je stručni tim koji razumije klijenta te mu je spreman pružiti individualno kreiranu uslugu u skladu s njegovim potrebama i željama.

Usluge skrbništva obuhvaćaju sljedeće poslove:

 • vođenje skrbničkog računa na ime klijenta u knjigama Addiko banke
 • pohrana i čuvanje financijskih instrumenata
 • izvršenje transakcija s financijskim instrumentima po instrukcijama klijenta
 • prikupljanje prihoda i izvješćivanje o isplatama
 • izvještavanje o korporativnim akcijama i izvršavanje instrukcija povezanih s korporativnim akcijama uključujući i usluge glasovanja na glavnim skupštinama
 • ostale usluge vezane uz financijske instrumente i/ili novčana sredstva, ostvarivanje prava i ispunjavanje dogovorenih obveza iz financijskih instrumenata

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva
Dokument s ključnim informacijama (KID) skrbništva

Za dodatne informacije, pozivamo Vas da nas slobodno kontaktirate:

+385 1 6030 193
+385 1 6030 511
+385 1 6033 745
custody.croatia@addiko.com

Addiko banka obavlja poslove depozitara za sve vrste UCITS i AIF te obveznih i dobrovoljnih mirovinskih fondova na tržištu.

Poslovi depozitara za UCITS i AIF fondove obuhvaćaju sljedeće:

 • kontrolne poslove
 • praćenje tijeka novca fonda
 • poslove pohrane imovine fonda

Poslovi Depozitara za obvezne i dobrovoljne mirovinske fondove koje Addiko banka obavlja u skladu sa zakonskim propisima obuhvaćaju sljedeće:

 • poslove pohrane imovine fonda
 • praćenje tijeka novca fonda
 • vođenje računa za imovinu fonda i odjeljivanje imovine fonda
 • kontrola ulaganja imovine mirovinskog fonda
 • izvještavanje regulatora
 • izvršavanje naloga mirovinskog društva u vezi s transakcijama financijskim instrumentima mirovinskog fonda
 • izvještavanje mirovinskog društva o korporativnim akcijama i ostvarivanje prava vezanim za imovinu mirovinskog fonda te izvršavanje naloga koji iz toga proizlaze
 • zaprimanje uplata svih prihoda i drugih prava dospjelih u korist mirovinskog fonda, a koje proizlaze iz njegove imovine
 • osiguravanje da se prihodi mirovinskog fonda koriste u skladu sa zakonskim odredbama
 • obavljanje drugih poslova koji su predviđeni ugovorom o obavljanju poslova depozitara.

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva
Dokument s ključnim informacijama (KID) skrbništva

Za dodatne informacije, pozivamo Vas da nas slobodno kontaktirate:

+385 1 6030 193
+385 1 6030 375
custody.croatia@addiko.com

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska