Skrbništvo i poslovi depozitara

Skrbništvo i poslovi depozitara

U dugogodišnjoj praksi obavljanja poslova banke skrbnika i depozitara, Addiko Bank primjenjuje visoke standarde s ciljem zadovoljavanja sofisticiranih potreba različitih kategorija klijenata.

Korisnici ovih usluga su mirovinski fondovi, investicijski fondovi, osiguravajuća društva te domaće i strane fizičke i pravne osobe.

Usluge skrbništva uključuju:

  • pohranu i namiru financijskih instrumenata na domaćem i svjetskim tržištima kapitala
  • izvršavanje korporativnih akcija
  • zastupanje na skupštinama izdavatelja
  • redovno izvještavanje o stanju i promjenama po skrbničkom računu te o novostima na tržištu kapitala ili izmjenama zakonskih propisa.

Klijentima smo u mogućnosti ponuditi i dodatne usluge u skladu s njihovim individualnim potrebama i zahtjevima.

Mirovinskim fondovime te otvorenim i zatvorenim investicijskim fondovima, Addiko Bank d.d. pruža usluge depozitara sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima i Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odnosno Zakonu o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom te Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima.

Popis trećih osoba s kojima su sklopljeni ugovori o delegiranju poslova skrbništva

Pozivamo Vas da nas slobodno kontaktirate na broj teleforna+ 385 1 6035 388 ili putem e-maila: front.custody.hr@addiko.com

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju Vam je i financijski savjetnik za Vaša pitanja.

Addiko transakcijski račun

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Komplicirano je shvatiti koje sve naknade plaćate za svoj račun.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

SME paketi

Addiko Bank Hrvatska

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.