Posebni programi kreditiranja

Posebni programi kreditiranja

Suradnjom na posebnim programima i projektima usmjerenim na poticanje razvoja gospodarstva, poduzetnicima omogućujemo financiranje po još povoljnijim uvjetima.

U suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak odobravamo kredite s povoljnim kamatnim stopama po sljedećim programima kreditiranja:

1.  Poduzetništvo mladih, žena i početnika (Mladi, žene i poduzetnici)

2.  Investicije privatnog sektora (Privatni sektor)

3.  Investicije javnog sektora (Javni sektor)

4.  EU projekti (EU projekti) 

5.  Priprema izvoza (Izvoz)

6.  Obrtna sredstva (Obrtna sredstva)  

7.  Financijsko restrukturiranje (Restrukturiranje) 

Addiko banka povoljnim kreditiranjem podupire poduzetnike te kontinuirano ugovara poslovne suradnje s gradovima, županijama, jedinicama lokane samouprave i ministarstvima s ciljem poticanja rasta malog i srednjeg poduzetništva.

HAMAG-BICRO i Addiko banka surađuju na jamstvenim programima za poduzetnike koji nemaju dostatne instrumente osiguranja povrata kredita i to po sljedećim jamstvenim programima:

ESIF pojedinačna jamstva

Addiko banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

Pojedinačna jamstva za ruralni razvoj

Addiko banka sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj u sklopu Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. – Europa ulaže u ruralna područja.

www.hamagbicro.hr

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska