Visa Business kartica

Visa Business

Visa Business je internacionalna poslovna kartica s odgodom plaćanja. Koristi se za plaćanje na prodajnim mjestima, putem interneta, katalošku narudžbu i isplatu na  bankomatima u zemlji inozemstvu, s VISA oznakom.

Namijenjena je poslovnim ljudi za plaćanje materijalnih troškova poslovanja, putnih troškova na služebenim putovanjima i troškova reprezentacije.

Pogodnosti

 •  Jednomjesečno plaćanje računa omogućuje Vam odgodu plaćanja učinjenih troškova
 •  Ne morate brinuti o isplati predujma na temelju putnih naloga
 •  Odgađate isplatu putnih troškova zaposlenih te jednostavno i lako pratiti troškove poslovanja
 •  Račune možete knjižiti na materijalne troškove poslovanja uz mogućnost odbitka pretporeza
 •  Svi krajnji korisnici Visa Business kartice imaju:
  • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • putno osiguranje

Više o dodatnim pogodnostima saznajte na VISA Internet stranici: www.visaeurope.com.

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva poslovnog subjekta za izdavanje Visa Business kartice:

Popunjena pristupnica

 • Za trgovačka društva
  • Novi izvadak iz sudskog registra (zadnje stanje)
  • Obavijest o razvrstavanju od Zavoda za statistiku
  • Ovjeren potpisni karton
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga
  • Bilanca poduzeća i Račun dobiti i gubitka za zadnju godinu poslovanja
  • Prijava poreza na dobit ovjerena od Porezne uprave
  • Brutto bilanca na dan 31. 12. za zadnju godinu poslovanja
  • Obrazac BON-1 i izvješće o solventnosti (BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna
 • Za obrtnike i osobe slobodne profesije
  • Novi izvadak iz obrtnog registra, a za osobe slobodne profesije potvrda nadležne komore o upisu u imenik (zadnje stanje)
  • Ovjereni potpisni karton
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga
 • Za obrtnike/osobe slobodne profesije koji vode dvojno knjigovodstvo
  • Bilanca poduzeća i Račun dobiti i gubitka za zadnju godinu poslovanja
  • Prijava poreza na dobit ovjerena od Porezne uprave
 • Za obrtnike/osobe slobodne profesije koji su u sustavu dohotka
  • Porezna prijava na dohodak sa svim prilozima
  • Izvješće o solventnosti (BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna

Molimo Vas da prikupljenu dokumentaciju dostavite u najbližu poslovnicu. Addiko Bank može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a o odluci ćete pismeno biti obaviješteni u roku četrnaest dana.

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska