Visa Business kartica

Visa Business

Visa Business je internacionalna poslovna kartica s odgodom plaćanja. Koristi se za plaćanje na prodajnim mjestima, putem interneta, katalošku narudžbu i isplatu na  bankomatima u zemlji inozemstvu, s VISA oznakom.

Namijenjena je poslovnim ljudi za plaćanje materijalnih troškova poslovanja, putnih troškova na služebenim putovanjima i troškova reprezentacije.

Pogodnosti

 •  Jednomjesečno plaćanje računa omogućuje Vam odgodu plaćanja učinjenih troškova
 •  Ne morate brinuti o isplati predujma na temelju putnih naloga
 •  Odgađate isplatu putnih troškova zaposlenih te jednostavno i lako pratiti troškove poslovanja
 •  Račune možete knjižiti na materijalne troškove poslovanja uz mogućnost odbitka pretporeza
 •  Svi krajnji korisnici Visa Business kartice imaju:
  • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • putno osiguranje

Više o dodatnim pogodnostima saznajte na VISA Internet stranici: www.visaeurope.com.

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva poslovnog subjekta za izdavanje Visa Business kartice:

Popunjena pristupnica

 • Za trgovačka društva
  • Novi izvadak iz sudskog registra (zadnje stanje)
  • Obavijest o razvrstavanju od Zavoda za statistiku
  • Ovjeren potpisni karton
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga
  • Bilanca poduzeća i Račun dobiti i gubitka za zadnju godinu poslovanja
  • Prijava poreza na dobit ovjerena od Porezne uprave
  • Brutto bilanca na dan 31. 12. za zadnju godinu poslovanja
  • Obrazac BON-1 i izvješće o solventnosti (BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna
 • Za obrtnike i osobe slobodne profesije
  • Novi izvadak iz obrtnog registra, a za osobe slobodne profesije potvrda nadležne komore o upisu u imenik (zadnje stanje)
  • Ovjereni potpisni karton
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga
 • Za obrtnike/osobe slobodne profesije koji vode dvojno knjigovodstvo
  • Bilanca poduzeća i Račun dobiti i gubitka za zadnju godinu poslovanja
  • Prijava poreza na dobit ovjerena od Porezne uprave
 • Za obrtnike/osobe slobodne profesije koji su u sustavu dohotka
  • Porezna prijava na dohodak sa svim prilozima
  • Izvješće o solventnosti (BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna

Molimo Vas da prikupljenu dokumentaciju dostavite u najbližu poslovnicu. Addiko Bank može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a o odluci ćete pismeno biti obaviješteni u roku četrnaest dana.

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska