Visa Revolving Business kartica

Visa Revolving Business

Visa Revolving Business kartica omogućuje kontinuirano kratkoročno kreditiranje tekućeg poslovanja po revolving principu uz mogućnost izbora:

 • kada i u kojem iznosu ćete koristiti odobreni kredit
 • iznosa mjesečne otplate – minimalno 10% od iskorištenog kredita ili 500,00 HRK
 • datuma otplate minimalnog iznosa – 15. ili 30. u mjesecu

Pogodnosti:

 • Plaćanje roba i usluga na prodajnim mjestima, putem Interneta, za kataloške  narudžbe i isplatu   gotovine na bankomatima u zemlji i inozemstvu, sa VISA oznakom.
 • Mogućnost određivanja mjesečnih limita potrošnje po krajnjim korisnicima kartica
 • Svakim korištenjem kartice, smanjuje se raspoloživi iznos kredita, a uplatom  se obnavlja
 • Kamata se obračunava samo na iskorišteni iznos kredita
 • Beskamatna odgoda plaćanja do 40 dana ukoliko se dug mjesečno podmiruje u cijelosti.
 • Knjiženje računa na materijalne troškove poslovanja i mogućnost odbitka pretporeza
 • Svi krajnji korisnici Visa Revolving Business kartice imaju:
  • osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • putno osiguranje

Više o dodatnim pogodnostima saznajte na VISA Internet stranici: www.visaeurope.com

Potrebna dokumentacija za obradu zahtjeva poslovnog subjekta za izdavanje Visa Revolving Business kartice

Popunjena pristupnica

 • Za trgovačka društva:
  • Novi izvadak iz sudskog registra (ne stariji od 30 dana)
  • Obavijest o razvrstavanju od Zavoda za statistiku
  • Ovjereni potpisni karton
  • Potvrda Porezne uprave o stanju duga
  • Izjava o stvarnom vlasništvu
  • Bilanca poduzeća i Račun dobiti i gubitka za zadnju godinu poslovanja
  • Prijava poreza na dobit koju je ovjerila Porezna uprava
  • Bruto bilanca na dan 31.12. za zadnju godinu poslovanja
  • Obrazac BON-1 i izvješće o solventnosti (BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna
 • Za obrtnike i osobe slobodne profesije:
  • Novi izvadak iz obrtnog registra, a za osobe slobodne profesije potvrda nadležne komore o upisu u imenik (ne stariji od 30 dana)
  • Ovjereni potpisni karton
  • Potvrda porezne uprave o stanju duga
  • Izvješće o solventnosti (BON-2), za račune u drugim bankama, ne stariji od tri tjedna
 • Za obrtnike/osobe slobodne profesije koji vode dvojno knjigovodstvo:
  • Bilanca poduzeća i Račun dobiti i gubitka za zadnju godinu poslovanja
  • Prijava poreza na dobit koju je ovjerila Porezna uprava
 • Za obrtnike/osobe slobodne profesije koji su u sustavu dohotka:
  • Porezna prijava na dohodak sa svim prilozima

Molimo Vas da svu potrebnu dokumentaciju dostavite u najbližu poslovnicu. Addiko Bank može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a o odluci ćemo Vas pismeno obavijestiti u roku četrnaest dana.

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Ako je vrijeme novac, s našom ponudom ste uvijek na dobitku.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

Zakažite sastanak

Addiko Bank Hrvatska