Addiko Business govorni automat

Addiko Business govorni automat

Addiko Business govorni automat je telefonska usluga koja omogućava:

  • preslušavanje stanja računa
  • dostavu dnevnih informativnih izvadaka putem telefaksa
  • automatsku dostavu informativnog izvatka po završetku dnevne obrade putem telefaksa
  • informacije o tečajnoj listi

Addiko Business govornom automatu se pristupa pozivom na broj telefona: 0800 46 4976.

Za aktivaciju usluge potrebno je dostaviti u Zahtjev za promjenama po transakcijskom računu poslovnih subjekata.

Po primitku zahtjeva, dostavljamo poštom PIN na označenu adresu i usluga se može odmah početi koristiti.

Ako želite koristiti opciju „Dnevni informativni izvadak“ i „Automatsku dostavu informativnog izvatka po završetku dnevne obrade putem telefaksa“, na zahtjevu je potrebno navesti broj telefaksa na koji ćete primati navedene dokumente.

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Komplicirano je shvatiti koje sve naknade plaćate za svoj račun.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

SME paketi

Addiko Bank Hrvatska

Ova stranica prikuplja isključivo nužne cookies (kolačiće)