Business Platinum paket

Najpotpunije rješenje za sve vaše potrebe. On-line bankarstvo, interna i eksterna plaćanja bez naknada, besplatni izvodi, besplatna podizanja gotovine sa  bankomata svih banaka u zemlji.

Idealan paket ako želite:

 • besplatno otvaranje i održavanje računa uz debitnu karticu
 • on-line bankarstvo (internet ili mobilno bankarstvo)
 • neograničen broj internih i eksternih plaćanja bez naknade putem on-line bankarstva
 • besplatne izvode putem internet bankarstva te besplatne izvode putem E-maila
 • besplatno podizanje gotovine na bankomatima svih banaka u Hrvatskoj
BUSINESS PLATINUM PAKET
Tekući račun Računi Otvaranje računa Platinum paket
Održavanje računa Platinum paket
Kartice Kartice Business Debit card Debitna kartica Addiko
Pristup računu On-line bankarstvo Addiko Business EBank

ili

Addiko Business Mobile

visa kartica

ili

visa kartica

Plaćanja EBank / Mobile interni nalozi Podizanje gotovine addiko bankomati neograniceno neograničeno
EBank / Mobile eksterni nalozi HRK i EUR internet bankarstvo neograničeno
Platni nalozi Izvodi Addiko Business EBank / Mobile digitalna banka neograničeno
E-mail digitalna banka neograničeno
Podizanje gotovine Podizanje gotovog novca Addiko bankomati digitalna banka neograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji digitalna banka neograničeno
MJESEČNA NAKNADA 250 KN

Proizvodi koji se nalaze unutar paketa:

 • Otvaranje transakcijskog računa
 • Održavanje transakcijskog računa uz debitnu karticu Business Debit Mastercard®
 • Addiko Business EBank internet bankarstvo ili Addiko Business Mobile mobilno bankarstvo
 • Izvodi putem Addiko Business EBank internet bankarstva
 • Interni nalozi zadani internet ili mobilnim bankarstvom u HRK i EUR
 • Eksterni nalozi zadani internet ili mobilnim bankarstvom i to nacionalne transakcije u HRK te nacionalne i prekogranične transakcije u valuti EUR (SEPA)
 • Izvodi putem E-maila
 • Podizanje gotovine na bankomatima Addiko banke
 • Podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u Hrvatskoj

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Hrvatska