Paketi uz transakcijski račun namijenjeni poduzetnicima s poslovnim prihodom do 11.250.000 KN.

Business Platinum paket

Addiko_Bank_Platinum_Paket_tekuceg_racuna

Najpotpunije rješenje za sve vaše potrebe. On-line bankarstvo, interna i eksterna plaćanja bez naknada, besplatni izvodi, besplatna podizanja gotovine sa  bankomata svih banaka u zemlji.

310 KN

Business Gold paket

Addiko_Bank_Gold_Paket_tekuceg_racuna

Za one koji žele koristiti internet ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva. ………………………………………………….

190 KN

Business Smart paket

Addiko_Bank_Smart_Paket_tekuceg_racuna

Rješenje po prihvatljivoj cijeni za one koji žele koristiti internet ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva unutar Addiko banke.

100 KN

Usporedite pakete

PAKETI UZ TRANSAKCIJSKI RAČUN
BUSINESS PLATINUMBUSINESS GOLDBUSINESS SMART
RačuniOtvaranje računaPlatinum paketGold paketSmart paket
Održavanje računaPlatinum paketGold paketSmart paket
KarticeBusiness Debit cardDebitna kartica AddikoGold paketSmart paket Addiko
On-line bankarstvoAddiko Business EBank

ili

Addiko Business Mobile

visa kartica

ili

visa kartica

visa kartica

ili

visa kartica

visa kartica

ili

visa kartica

PlaćanjaEBank / Mobile interni naloziPodizanje gotovine addiko bankomati neograniceno neograničenobankomat neograničenobankomati neograničeno
EBank / Mobile eksterni nalozi HRK i EURinternet bankarstvo neograničenoAddko bank neograničeno
IzvodiAddiko Business EBank / Mobiledigitalna banka neograničenodigitalna banka neograničenodigitalna banka neograničeno
E-maildigitalna banka neograničeno
Podizanje gotovog novcaAddiko bankomatidigitalna banka neograničeno
Bankomati drugih banaka u zemljidigitalna banka neograničeno
MJESEČNA NAKNADA310 KN190 KN100 KN

Addiko Bank Hrvatska