Paketi uz transakcijski račun namijenjeni poduzetnicima s poslovnim prihodom do 11.250.000 KN.

Business Platinum paket

Addiko_Bank_Platinum_Paket_tekuceg_racuna

Najpotpunije rješenje za sve vaše potrebe. On-line bankarstvo, interna i eksterna plaćanja bez naknada, besplatni izvodi, besplatna podizanja gotovine sa  bankomata svih banaka u zemlji.

250 KN

Business Gold paket

Addiko_Bank_Gold_Paket_tekuceg_racuna

Za one koji žele koristiti internet ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva. ………………………………………………….

150 KN

Business Smart paket

Addiko_Bank_Smart_Paket_tekuceg_racuna

Rješenje po prihvatljivoj cijeni za one koji žele koristiti internet ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva unutar Addiko banke.

80 KN

Usporedite pakete

PAKETI UZ TRANSAKCIJSKI RAČUN
BUSINESS PLATINUM BUSINESS GOLD BUSINESS SMART
Računi Otvaranje računa Platinum paket Gold paket Smart paket
Održavanje računa Platinum paket Gold paket Smart paket
Kartice Business Debit card Debitna kartica Addiko Gold paket Smart paket Addiko
On-line bankarstvo Addiko Business EBank

ili

Addiko Business Mobile

visa kartica

ili

visa kartica

visa kartica

ili

visa kartica

visa kartica

ili

visa kartica

Plaćanja EBank / Mobile interni nalozi Podizanje gotovine addiko bankomati neograniceno neograničeno bankomat neograničeno bankomati neograničeno
EBank / Mobile eksterni nalozi HRK i EUR internet bankarstvo neograničeno Addko bank neograničeno
Izvodi Addiko Business EBank / Mobile digitalna banka neograničeno digitalna banka neograničeno digitalna banka neograničeno
E-mail digitalna banka neograničeno
Podizanje gotovog novca Addiko bankomati digitalna banka neograničeno
Bankomati drugih banaka u zemlji digitalna banka neograničeno
MJESEČNA NAKNADA 250 KN 150 KN 80 KN

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Addiko Bank Hrvatska