SME paketi

SME paketi su paketi proizvoda i usluga namijenjeni malim i srednjim poduzetnicima da im olakšaju, ubrzaju i smanje troškove poslovanja.

Addiko poduzetnik

Addiko poduzetnik je osnovni paket. Kod otvaranja transakcijskog računa u ponudi je Visa Business Electron kartica bez plaćanja godišnje članarine i korištenje Addiko Business EBank internet bankarstva bez plaćanja mjesečne članarine, kao i snižene naknade za obradu kredita i garancija, korištenje dnevnog-noćnog trezora i Addiko Business SMS usluge.

Addiko poduzetnik +

Addiko poduzetnik + uključuje osnovni paket s još nižim naknadama, Visa Business ili Visa Business Revolving karticu bez troškova godišnje članarine i upisnine, putno osiguranje i osiguranje od nesretnog slučaja na putovanju na kojem je korištena Visa izabrana kartica.

Addiko super poduzetnik

Addiko super poduzetnik je paket koji nudi najbolje uvjete i najviše povoljnijih naknada. Pored smanjenja naknada kao što su obrada dozvoljenog prekoračenja po kunskom transakcijskom računu i eksterni trajni nalog, nudi i višu kamatnu stopu za oročene depozite i privatni paket za vlasnika ili direktora.

Proizvod/uslugaAddiko poduzetnikAddiko poduzetnik +Addiko super poduzetnik
Transakcijski račun uz debitnu karticu Visa Business Electronxxx
Addiko EBank  internetsko bankarstvoxxx
Niža naknada pri ugovaranju korištenja DNT-a50%bez naknadebez naknade
Niža naknada za obradu kredita i garancija10%25%35%
Niža naknada za obradu overdrafta50%
Niža naknada po SMS poruci70%bez naknadebez naknade
Visa Business/Visa Revolving Businessbez troškova godišnje članarine i upisninebez troškova godišnje članarine i upisnine
Interni nalozi za plaćanje putem Addiko EBank  internetskog bankarstva bez naknadebez naknadebez naknade
Niža naknada za eksterne naloge putem Addiko EBank  internetskog bankarstva15%25%
Niža naknada za provođenje naloga predanih na šalteru i nalogomatu20%
Jedan BON2 godišnjebez naknadebez naknade
Putno osiguranje i osiguranje od nesretnog slučaja na putovanju do iznosa od 10.000,00 EUR (uz VISA Business ili VISA Revolving karticu)xx
Interni trajni nalogbez naknadebez naknade
Eksterni trajni nalog bez naknadebez naknade
Niža naknada kod HSVP50%
Paket tekućeg računa za vlasnika/direktora20% niža naknada za prvu godinu korištenja
CIJENA PAKETA50,00 HRK mjesečna članarina, bez upisnine100,00 HRK mjesečna članarina + upisnina 100,00 HRK150,00 HRK mjesečna članarina, + upisnina 150,00 HRK

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Imat ćete potrebu koristiti transakcijski račun za sve vrste transakcija.

Uz vođenje transakcijskog računa, na raspolaganju Vam je i financijski savjetnik za Vaša pitanja.

Addiko transakcijski račun

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Komplicirano je shvatiti koje sve naknade plaćate za svoj račun.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

SME paketi

Addiko Bank Hrvatska

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.