Banke i institucionalni klijenti

Banke i institucionalni klijenti

Molimo predstavnike banaka i  drugih financijskih institucija da se za sve usluge slobodno obrate na sljedeće kontakte:

Odjel Prodaja proizvoda Riznice:

Telefon: +385 1 603 5336
treasury-sales.croatia@addiko.com
Blooomberg: ABZG

Odjel Trgovanja:

FX desk; +385 1 603 3525 / +385 1 603 3529 / +385 1 603 0494
Money Market desk; +385 1 603 3529 / +385 1 603 3525 / +385 1 603 0494
Fixed income desk; +385 1 603 0494 / +385 1 603 3529 / +385 1 603 3525
trading.croatia@addiko.com

Blooomberg: ABZG
Reuters dealing code: ABHR
Reuters page: <ABHR>
Bloomberg page: ADBK
Bloomberg dealing code: ABHR

Odjel Tržišta kapitala:

Telefon: +385 1 603 3339
CapitalMarkets.croatia@addiko.com

Financijske institucije:

Telefon: +385 1 603 2256

Skrbništvo i poslovi depozitara:

Telefon: +385 1 603 0193

custody.croatia@addiko.com

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Kako bi rasla, tvrtka treba pristup izvorima financiranja.

Pomoći ćemo ostvariti Vaše ciljeve uz naše kreditne proizvode.

Krediti za obrtna sredstva

Komplicirano je shvatiti koje sve naknade plaćate za svoj račun.

Pronaći ćemo paket računa koji odgovara Vašim potrebama.

SME paketi

Addiko Bank Hrvatska