Upitnik o posrednoj predopskrbi euronovčanicama i eurokovanicama u pripremi za konverziju

Sukladno najavi konverzije nacionalne valute eurom, 1. siječnja 2023. godine, Addiko Bank d.d. (u nastavku teksta Banka) počela je s pripremama u skladu s dosadašnjim uputama i smjernicama  objavljenim u Nacionalnom planu zamjene hrvatske kune eurom koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 23. prosinca 2020. g. te Akcijskog plana za zamjenu gotovog novca.

Prema navedenim dokumentima, banke između ostaloga sudjeluju u opskrbi pravnih subjekata dogovorenim iznosima gotovine u eurima kako bi im se omogućio normalan tijek poslovanja nakon 1.siječnja 2023. kroz procese posredne i pojednostavljene predopskrbe.

Posredna predopskrba (engl. sub-frontloading) je isporuka kojom banke unaprijed opskrbljuju profesionalne treće strane euronovčanicama i eurokovanicama tijekom razdoblja predopskrbe/ posredne predopskrbe. Profesionalne treće strane jesu pravni subjekti i  društva za prijevoz gotovog novca. Preduvjet za posrednu predopskrbu je sklapanje ugovora između poslovnih subjekata i Banke.

Pojednostavljeni postupak posredne predopskrbe, za razliku od posredne predopskrbe, može se primijeniti na trgovce na malo/ mikropoduzeća koji zapošljavaju manje od deset osoba i čiji godišnji promet i/ili čija ukupna godišnja bilanca ne prelazi iznos od dva milijuna eura. Nominalna vrijednost euronovčanica i eurokovanica kojima trgovac na malo može biti unaprijed posredno opskrbljen ne prelazi ukupan iznos od 10 000 eura. Prilikom preuzimanja gotovine poslovni mikrosubjekt morat će potpisati izjavu o pojednostavljenoj predopskrbi čiji će sadržaj propisati HNB.

Poslovni subjekti moći će pribaviti u Banci mjesec dana prije službenog prelaska na euro početne paketiće (tzv. starter kompleti) kovanog novca eura i centa. Očekuje se službena potvrda vrijednosti početnih paketića kao i kriteriji za opskrbu poslovnih subjekata/ mikropoduzeća.

Tako pribavljenim gotovim novcem eura moći ćete se koristiti tek od 1. siječnja 2023. godine te će do tada pribavljena gotovina trebati biti na definiranim lokacijama.

Više informacija o uvođenju eura u Republici Hrvatskoj je dostupno ovdje.

Prilikom planiranja potreba za gotovim novcem, molimo vas da u obzir  uzmete slijedeće:

  1. Od 1. siječnja 2023. stupa na snagu razdoblje dvojnog optjecaja eura i kune, u kojem će se razdoblju robe i usluge moći plaćati objema valutama, ali će se ostatak od prodajne cijene vraćati u valuti euro – uzmite u obzir potrebe za gotovinom za najmanje 5 do 7 radnih dana nakon 1. siječnja.
  2. Vodite računa o smještajnim kapacitetima za gotovinu jer se ista do 1. siječnja 2023. treba čuvati odvojeno od ostale gotovine kunskih i euro novčanica i kovanica i ne smije se pustiti u optjecaj prije datuma uvođenja eura.

ŽELITE VIŠE INFORMACIJA? POPUNITE FORMU I USKORO ĆEMO VAS NAZVATI.

Obrada Vaših osobnih podataka koje ste podijelili s nama putem Vaših odgovora i upotreba kontakt podataka je neophodna kako bi se poduzeli koraci prije sklapanja ugovora s Addiko Bank d.d. Zagreb (dogovaranje sastanka, kreiranje i slanje ponude). Prikupljeni podaci će se čuvati 4 (četiri) mjeseca i neće biti korišteni u druge svrhe.
Addiko bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb je voditelj obrade podataka. Ako želite saznati više o obradi osobnih podataka, molimo posjetite web stranicu https://www.addiko.hr/o-nama/opce-informacije-o-obradi-osobnih-podataka/, ili kontaktirajte Službenika za zaštitu podataka putem email adrese sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com ili nazovite 0800 1414.

Addiko Bank Hrvatska