Stambeni kredit za refinanciranje Addiko banke

Jednostavno i brzo refinancirajte svoj stambeni kredit!

 

Pogodnosti Addiko stambenog kredita za refinanciranje:

  • Mogućnost nove gotovinske isplate uz kamatnu stopu stambenog kredita za refinanciranje
  • Bez naknade za prijevremenu konačnu otplatu kredita koji se refinancira u Banci
  • Bez troška procjene nekretnine
     

Stambeni krediti za refinanciranje u EUR

Iznos kredita: Od 10.000 do 200.000 EUR
Rok otplate: Od 5 do 30 godina
Kamatna stopa: 4,50% fiksna prvih 5 godina, a nakon toga promjenjiva
EKS: od 4,62%
Naknada: 900 HRK za klijente koji refinanciraju kredit u otplati u Addiko banci
1.600 HRK za klijente koji refinanciraju kredit u otplati u drugim bankama

 

Stambeni krediti za refinanciranje u HRK

 
Iznos kredita: Od 75.000 do 1.500.000 HRK
Rok otplate: Od 5 do 30 godina
Kamatna stopa: 4,75% fiksna prvih 5 godina, a nakon toga promjenjiva
EKS: od 4,87%
Naknada: 900 HRK za klijente koji refinanciraju kredit u otplati u Addiko Banci
1.600 HRK za klijente koji refinanciraju kredit u otplati u drugim bankama

 

Jesu li Vam ove informacije korisne?