Jednostavno promijenite datum dospijeća kredita

 Izbjegnite dodatne troškove koji će nastati ako svoje kreditne obveze ne podmirujete na sam dan dospijeća kredita. Od 28. veljače 2017. godine zatezna kamata se obračunava već od prvog dana kašnjenja. U našim poslovnicama možete brzo, jednostavno i besplatno odabrati novi datum u mjesecu kada će vam dospijevati kreditne obveze.

Uskladite dospijeće rate kredita s mjesečnim primanjima i izbjegnite dodatne troškove:

 • brzo, jednostavno i besplatno: dovoljan je samo jedan posjet najbližoj poslovnici
 • odaberite 8., 15., 22. ili posljednji dan u mjesecu za dospijeće kreditnih obveza
 • ugovorite trajni nalog
 • samo uz osobnu iskaznicu
 • uz potpis svih sudionika u kreditu u poslovnici.

Kod promjene dana dospijeća dolazi i do promjene u otplatnom planu:

 • prvi anuitet nakon promjene dospijeva tek u sljedećem kalendarskom mjesecu
 • izmjenom dinamike otplate može doći do preskakanja jednog plaćanja, što rezultira povećanjem pojedinačnog iznosa anuiteta.

Izmjena promjenjive kamatne stope u fiksnu

Korisnicima stambenih kredita sa valutnom klauzulom uz euro nudimo mogućnost izmjene promjenjive kamatne stope u fiksnu! Visina fiksne kamatne stope iznosi 3,95% na rok od pet godina, nakon čega se kamata vraća u promjenjivu sukladno ugovorenim parametrima.

 • zahtjev za izmjenu vrste kamatne stope potrebno je dostaviti osobno u poslovnicu ili putem e-mail adrese info.hr@addiko.com
 • zahtjev mora sadržavati osobne podatke korisnika kredita te podatak o broju ugovora o kreditu
 • ovjera Aneksa ugovora kod javnog bilježnika, uz potpis svih sudionika u kreditu
 • naknada Banke sukladno Odluci o naknadama za usluge Addiko Bank d.d.

Donesite odluku o izmjeni informirano i odgovorno, u skladu sa vlastitim financijama! Pregledajte kretanje promjenjivog parametra Euribor.

U sklopu naše škole financijske pismenosti pročitajte tekst o razlikama fiksne i promjenjive kamatne stope!

Ostale promjene po kreditima u otplati

Život se dogodi, dobro i loše! Ako bi novonastala okolnost imala utjecaj na vašu mogućnost pravovremene otplate kredita dogovorite sastanak ili se javite osobno u poslovnicu Banke.

Addiko Bank Hrvatska