PSD2 Open Banking

Namjensko API sučelje

Sukladno PSD2 direktivi EU, Addiko banka je implementirala namjensko API sučelje

koje će certificiranim trećim stranama omogućiti pristup podacima korisnika koji su im za to dali privolu koristeći pritom korisnikova

autentifikacijska sredstva koje im je Addiko banka izdala.

 

Na portalu za razvoj https://oapideveloper.addiko.hr možete pronaći sve potrebne informacije koje će vam omogućiti pristup podacima korisnika Addiko Bank d.d.

Za dodatne informacije molimo vas da nas kontaktirate na e-mail adresu openapi.hr@addiko.com.

Addiko Bank Hrvatska