Informacije o obradi osobnih podataka

Osobne podatke je iznimno važno čuvati.

U Addiko banci brinemo o njima.

Addiko banka, kao odgovorna institucija, osigurava najvišu razinu zaštite osobnih podataka. Banka s osobnim podacima postupa u skladu s najvišim sigurnosnim standardima i oni se čuvaju pažljivo.

Savjeti potrošačima:

 • Ne dijelite olako i nekritički svoje osobne podatke
 • Nemojte davati brojeve svojih kreditnih kartica, PIN-ove i sl. bilo kojoj osobi
 • Ne dijelite osobne podatke drugih osoba ako nemate njihov pristanak
 • Ne bacajte u koš za smeće račune, ispise, prijepise i slične papire na kojima se nalaze Vaši osobni podaci;
 • Koristite složene, sigurnije lozinke (password) koje sadrže više od 8 znakova uključujući kombinaciju malih i velikih slova, brojeva te znakova
 • Budite vrlo oprezni u korištenju javnih Wi-Fi pristupnih točaka
 • Nemojte objavljivati na internetu i društvenim mrežama osobne podatke djece i maloljetnika

Addiko banka vam pruža:

 • Potpunu transparentnost prilikom prikupljanja i obrade osobnih podataka
 • Veći nadzor i kontrolu nad osobnim podacima
 • Jednostavan uvid u sve Vaše osobne podatke
 • Pravo na brisanje osobnih podataka uz uvjet da ne postoje zakoniti razlozi za njihovo zadržavanje
 • Pravo na informaciju koliko dugo se osobni podaci čuvaju
 • Pravo na traženje ispravka netočnih ili neažurnih podataka
 • Pravo na prijenos osobnih podataka
 • Pravo na podnošenje prigovora na obradu osobnih podataka

Podaci o voditelju obrade:

Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb, OIB: 14036333877, matični broj subjekta: 080072083, upisan kod Trgovačkog suda u Zagrebu, internetska stranica: www.addiko.hr, e-mail: info.hr@addiko.com, besplatni kontakt
telefon: 0800 1414, naplatni kontakt telefon; +385 1 6030 000

Podaci o Službeniku za zaštitu podataka:

U slučaju da imate dodatnih pitanja vezano za obradu osobnih podataka možete se obratiti izravno našem Službeniku za zaštitu podataka putem e-mail adrese: sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com

Opće informacije o obradi osobnih podataka

General Information on Data Processing

Informacije  o obradi osobnih podataka u osnovnom sustavu registra između kreditnih i financijskih institucija

Obavijest o obradi osobnih podataka vezana uz zadovoljstvo s korištenjem te prezentiranjem proizvoda i usluga Addiko banke

Obavijest o obradi osobnih podataka vezana uz istraživanje o životnim navikama klijenata u svrhu prilagođavanja proizvoda i usluga njihovim potrebama

Obavijest o obradi osobnih podataka – Addiko Mobile mobilno bankarstvo

Obavijest o obradi osobnih podataka vezana uz dosadašnje korisničko iskustvo te razloge odlaska iz Addiko banke

Videonadzor Obavijest o obradi osobnih podatka 

Addiko Bank Hrvatska