mobile-top-image

Riznica

Riznica je jedna od ključnih odjela banke koja primarno upravlja likvidnošću, sudjeluje na inozemnim i domaćim tržištima novca i kapitala, trguje deviznom gotovinom te tako vodi brigu o pravodobnoj opskrbi svih poslovnica banke.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze kredite

Kupnja i prodaja
stranog novca

Kupnja i prodaja stranog novca

FX spot transakcija je kupoprodaja jedne valute za drugu na međunarodnom ili domaćem tržištu s rokom izvršenja do dva radna dana nakon sklopljenog posla. Kupoprodaju je moguće ugovoriti za sve valute koje se nalaze na tečajnoj listi. Transakcije se dogovaraju telefonom na broj +385 1 4898 178 radnim danom od 8 do 16 sati.

Na raspolaganju imate uvijek aktualne tečajne liste.

Zaštita od tržišnih rizika

Zaštita od tržišnih rizika

Tvrtke se od tržišnih rizika, bilo kamatnih, bilo tečajnih, mogu zaštititi korištenjem različitih izvedenih financijskih instrumenata koje nudimo. Tečajni rizik (FX rizik) je rizik promjene tečaja određene valute, dok je kamatni rizik, rizik promjene referentne kamatne stope.

Za više informacija slobodno nas kontaktirajte putem telefona na broj +385 1 4898 178 ili nam se javite na email: treasury-sales.croatia@addiko.com.

Terminske transakcije (FX Forward)

Terminska kupoprodaja deviza označava kupovinu ili prodaju deviza po unaprijed ugovorenom tečaju na određeni datum u budućnosti.  Može se dogovoriti s rokom dospijeća od 3 dana do godinu dana u svrhu zaštite kratkoročne izloženosti valutnom riziku. Cijena forward ugovora predstavlja razliku kamatnih stopa dvaju valuta koje su predmet ugovora, a koja se pridodaje trenutnom tržišnom tečaju.

Dokument s ključnim informacijama

Non-deliverable FX Forward  (NDF)

Identično kao i FX Forward samo što nema razmjene glavnice, nego se po dospijeću isporučuje  razlika između dogovorenog i referentnog tečaja (najčešće srednji tečaj HNB-a) obračunatog na iznos glavnice. Proizvod služi za zaštitu bilančnih stavki od tečajnog rizika (npr. zaštita deviznih bilančnih obveza na 31.12.)

Valutna zamjena (FX Swap)

Transakcija u kojoj se dogovara promptna kupovina/prodaja jedne valute i istovremena prodaja /kupovina druge valute na određeni datum u budućnosti radi premošćivanja nelikvidnosti. Cijena forward ugovora predstavlja razliku kamatnih stopa

Zamjena kamatnih stopa (IRS – Interest Rate Swap)

Proizvod kojim se promjenjiva (fiksna) kamatna stopa mijenja za fiksnu (promjenjivu) u budućem vremenskom periodu (npr. zamjena 6MEURIBOR za fiksnu kamatnu stopu). Na taj način tvrtka sintetički mijenja postojeću strukturu kredita iz varijabilne u fiksnu kamatnu stopu. Proizvod može u potpunosti pratiti uvjete kredita (glavnica, dinamika otplate, referentna kamatna stopa i ostalo).

Dokument s ključnim informacijama

Repo ugovor je kupnja/prodaja vrijednosnih papira uz unaprijed dogovorenu obvezu povratne prodaje/kupnje na unaprijed dogovoreni dan, pri čemu se određuje kamatna stopa za pozajmljivanje novca. Repo poslovi se uglavnom ugovaraju na rokove do godine dana, a vrijednosni papiri služe kao osiguranje plasmana. Vrijednost papira koji se koristi kao kolateral obično je veća za nekoliko postotaka od iznosa novca koji se posuđuje.

Banke i
institucionalni
klijenti

Banke i institucionalni klijenti

Molimo predstavnike banaka i drugih financijskih institucija da se za sve usluge slobodno obrate na sljedeće kontakte:

FX / FIXED INCOME / MM

Telefon: +385 1 4898 178 / +385 1 4898 182 / +385 1 4898 184
treasury-sales.croatia@addiko.com
trading.croatia@addiko.com
Refinitiv dealing code: ABHR
Refinitiv page: ABHR
Bloomberg page: ADBK
Blooomberg dealing code: ABHR

Izdanje vrijednosnih papira

Telefon: +385 1 4898 186
capitalmarkets.croatia@addiko.com

Odnosi s financijskim institucijama

Telefon: +385 1 4898 185 / +385 1 4898 182
fi.hr@addiko.com