Opći uvjeti poslovanja i naknade

Opći uvjeti
poslovanja i
naknade

Građanstvo

Ovdje možete pronaći sve opće uvjete poslovanja, naknade i ostale informativne dokumente o poslovanju Addiko banke s građanstvom. 

Opće informacije o paketu tekućeg računa Platinum – u primjeni od 1.1.2024.

Opće informacije o paketu tekućeg računa Plus – u primjeni od 1.1.2024.

Opće informacije o paketu tekućeg računa Basic – u primjeni od 1.1.2024.

Opće informacije o tekućem računu – u primjeni od 1.1.2024.

Opće informacije o žiro računu – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – Tekući račun – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – Tekući račun umirovljenici – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – Osnovni račun – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – Osnovni račun za osjetljivu skupinu potrošača – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – Žiro račun – u primjeni od 1.1.2024. 

 Opći uvjeti vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa za potrošača – u primjeni od 10.04.2024.

Pojašnjenje izmjena i dopuna Općih uvjeta vođenja transakcijskog računa i pružanja usluga platnog prometa – u primjeni od 10.04.2024.

Informativni dokument o naknadama – paket Platinum – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – paket Plus – u primjeni od 1.1.2024.

Informativni dokument o naknadama – paket Basic – u primjeni od 1.1.2024. 

Pojmovnik uz informativni dokument o naknadama

Opći uvjeti paketa tekućeg računa građana Basic Smart Gold Plus i Platinum – u primjeni od 10.10.2023.

Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta paketa tekućeg računa građana Basic Smart Gold Plus i Platinum – u primjeni od 10.10.2023.

Opći uvjeti i pravila korištenja paketa transakcijskih računa građana Go i Active – u primjeni od 01.01.2023.

Pojašnjenje izmjena Općih uvjeta i pravila korištenja paketa transakcijskih računa građana Go i Active – u primjeni od 01.01.2023.

Opće informacije posrednika u osiguranju

Opći uvjeti Uniqa osiguranja korisnika paketa tekućih računa

Informacije ugovaratelju za Uniqa osiguranja korisnika paketa tekućih računa