Usluga skrbništva obuhvaća sljedeće poslove:

vođenje skrbničkog računa na ime klijenta u knjigama Addiko banke

pohrana i čuvanje financijskih instrumenata

izvršenje transakcija s financijskim instrumentima po instrukcijama klijenta

prikupljanje prihoda i izvješćivanje o isplatama

izvještavanje o korporativnim akcijama i izvršavanje instrukcija povezanih s korporativnim akcijama uključujući i usluge glasovanja na glavnim skupštinama

ostale usluge vezane uz financijske instrumente i/ili novčana sredstva, ostvarivanje prava i ispunjavanje dogovorenih obveza iz financijskih instrumenata