Svaki poslovni događaj povezan je s novcem. Raste vam prodaja, a ne možete platiti dospjele obaveze? Ne razumijete razliku između računovodstvene dobiti i novčanog toka? Kako prepoznati i reagirati na prve znakove krize?

To su samo neka od pitanja s kojima ćete se susresti u svojem poslovanju i zato je važno znati razumno i učinkovito upravljati novcem.

U 5 ciklusa, tijekom 5 mjeseci, donosimo praktičan edukativni sadržaj za poduzetnike, pisan jednostavnim i razumljivim jezikom, a uz svaki ciklus dolazi i kviz kroz koji mogu provjeriti trenutno i stečeno znanje potrebno za donošenje učinkovitih poslovnih odluka.

addiko_icons_Ciklus 2
Osnovna financijska izvješća
Kolovoz
addiko_icons_Ciklus 3
Što sve moja tvrtka ima i kako je to financirano
Rujan
addiko_icons_Ciklus 4
Izvještaj o novčanom toku i zašto je važan
Listopad
addiko_icons_Ciklus 5
Digitalna transformacija je nužna
Studeni

U idućim ciklusima donosimo teme:

Osnovna financijska izvješća /kolovoz/

Razumijevanje ključnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku) znači razumijevanje poslovnih procesa, o čemu ovisi učinkovito upravljanje novcem svake poduzetničke djelatnosti.

Bilanca – kako pratiti imovinu i obveze /rujan/

U bilanci piše što sve tvrtka ima i kako je to financirano, pokazuje financijski položaj tvrtke na temelju kojeg poduzetnik investitori i kreditori donose poslovne odluke.

Što je to Izvještaj o novčanom toku i zašto je važan  /listopad/

U poslovanju se susrećete i s pojmovima: račun dobiti i gubitka, novčani tok, likvidnost, solventnost, dobit i slično. Za poduzetnika nefinancijaša ti su pojmovi neraz

Digitalna transformacija /studeni/

Za pandemije COVID-19 digitalizacija poslovanja tvrtki raste, a vještine  poput internetske prodaje i digitalnog marketinga pokazale su se važnima za preživljavanje krize i  zauzimanje boljeg položaja na tržištu.   

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz