Pohvale i prigovori

Mijenjamo se!

Naš cilj je zadovoljstvo klijenata i upravo to je razlog što ulažemo dodatne napore kako bismo unaprijedili kvalitetu pružene usluge. Naš je cilj osigurati jasno, jednostavno i izravno bankarstvo.

Težimo novim vrijednostima: fokusiramo se na bitno, učinkoviti smo i komuniciramo jednostavno.

Sudjelujte i doprinesite visokoj kvaliteti Addiko usluge! Želimo da Vaše iskustvo u poslovanju s nama bude što pozitivnije.

Kako uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor ?

Za uputiti pohvalu, prijedlog ili prigovor koji se odnosi na Vaš poslovni odnos s Addiko bankom, predlažemo da se obratite djelatnicima u našim poslovnicama ili Kontakt centru na broj telefona 0800 14 14 (za pozive u zemlji) ili +385 1 6030 000 (za pozive iz inozemstva). Prijedlog ili prigovor će, u većini slučajeva, naši djelatnici riješiti odmah na obostrano zadovoljstvo.

Želite li poslati pohvalu ili podnijeti pisani prigovor, možete to učiniti na jedan od sljedećih načina:

  • pošaljite e-mail na adresu: info.hr@addiko.com
  • pošaljite telefaks poruku na broj: +385 (0)1 603 7000
  • pisanu pohvalu ili prigovor predajte djelatniku u poslovnici
  • pošaljite pismo na adresu: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, za Upravljanje prigovorima

Što treba sadržavati vaš pisani prigovor?

  • osobne podatke podnositelja prigovora (ime i prezime/naziv, adresa, OIB poželjno navesti);
  • detaljan opis događaja ili situacije uz Vama dostupnu dokumentaciju povezanu s predmetnim prigovorom, a ako dostavljeni podaci ne budu dostatni za daljnje postupanje, zamolit ćemo vas da prigovor nadopunite;
  • način dostave odgovora (pošta, e-mail, osobno u poslovnici); Napomena: Odgovor koji sadrži osobne podatke ili podatke koji predstavljaju bankovnu tajnu Banka može slati isključivo na onu adresu za kontakt koju je klijent prijavio Banci.

Kada možete očekivati odgovor na Vaš prigovor?

Addiko Bank d.d. na sve prigovore odgovara u zakonski propisanim rokovima. Kod kompleksnih prigovora ili kada rješavanje uključuje treću stranu čije rješavanje može trajati duže od očekivanog, pravovremeno ćemo Vas obavijestiti o razlozima odgode i o okvirnom roku u kojem možete očekivati naš odgovor.

Što napraviti ako ste nezadovoljni rješenjem prigovora?

U slučaju da niste zadovoljni rješenjem vašeg prigovora, a smatrate da ponovljeni kontakt s bankom neće doprinijeti rješenju nastale situacije, vaš prigovor možete uputiti Hrvatskoj narodnoj banci, kao nadležnom tijelu.
Ukoliko je riječ o pritužbi u odnosu na pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti te pružanja pomoćnih usluga, prigovor možete uputiti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.
Ukoliko je riječ o pritužbi koja je vezana uz zaštitu osobnih podataka, prigovor možete uputiti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Sudska zaštita može se ostvariti pred redovnim sudom Republike Hrvatske opće nadležnosti podnošenjem građanske tužbe.
Također, na raspolaganju su Vam i dodatne zakonske mogućnosti u skladu s posebnim propisom koji regulira alternativno rješavanja potrošačkih sporova.
Prijedlog za alternativno rješavanje potrošačkog spora može se podnijeti Centru za mirenje HGK, Zagreb, Rooseveltov trg 2, e-mail: mirenje@hgk.hr ili nekom od drugih tijela koje je nadležno za alternativno rješavanje potrošačkih sporova nastalih u vezi s financijskim uslugama, prema informacijama dostupnima na linku.

Za prigovore iz područja platnog prometa Banka je dužna sudjelovati u postupku alternativnog rješavanja spora koji je u vezi tih pitanja pokrenuo potrošač pred centrima za mirenje ili centrima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Postupci pred navedenim tijelima ne moraju rezultirati obvezujućom odlukom za stranke.
U ostalim područjima poslovanja Banke s potrošačima, uključujući stambeno potrošačko kreditiranje, informacija o mogućnosti pokretanja postupka pred centrima za mirenje ili centrima za alternativno rješavanje potrošačkih sporova se ne smatra obvezujućom za Banku niti pristankom Banke u pogledu načina i tijela za mirno odnosno alternativno rješavanje sporova. Postupci pred navedenim tijelima ne moraju rezultirati obvezujućom odlukom za stranke.

Zahvaljujemo se na uloženom trudu i vremenu!

Jesu li Vam ove informacije korisne?

Da
Ne

Upoznajte nas

Upoznajte našu Upravu

Godišnja izvješća

Addiko Bank Hrvatska

Cookies koristimo kako bismo poboljšali iskustvo korištenja naše stranice.

Pritiskom na bilo koju poveznicu na ovoj stranici prihvaćate korištenje cookies.