Osnovna financijska izvješća

Razumijevanje ključnih financijskih izvještaja (bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom toku) znači razumijevanje poslovnih procesa, o čemu ovisi učinkovito upravljanje novcem svake poduzetničke djelatnosti.

Odgovorite na deset pitanja i provjerite svoje znanje! Sve odgovore možete doznati ovdje.

Vaš rezultat je  

 

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

OSNOVNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA