Bilanca – kako pratiti imovinu i obveze

BILANCA – ŠTO POSJEDUJEM, A ŠTO DUGUJEM

Bilanca je snimka vašeg poslovanja iz koje možete pročitati gdje je vaš novac, procijeniti svoj financijski položaj i zdravlje poduzeća

Pročitaj više...

Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Praćenjem rashoda i prihoda te rezultata u određenu razdoblju vidjet ćete koliko ste uspješni u poslovanju

Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Na taj način imate uvid o likvidnosti i solventnosti koji su važni za opstanak i rast poduzeća

Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Pošto ste upoznali osnovne financijske izvještaje, sljedeći je korak da ih iskoristite za upravljanje i donošenje odluka

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Odgovori na pitanja možete lipodmiriti svoje kratkoročne obveze, koliko ste zaduženi i koliko brzo obrćete svoju imovinu pomažu vam u upravljanju poslovanjem.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

BILANCA – KAKO PRATITI IMOVINU I OBVEZE