Izvještaj o novčanom toku – kamo novac odlazi ili od kuda novac dolazi

Na taj način imate uvid o likvidnosti i solventnosti koji su važni za opstanak i rast poduzeća

U svojim pothvatima suočavate se s brojnim izazovima. To mogu biti zapošljavanje, delegiranje, odabir asortimana, marketinška strategija, samopouzdanje, budžetiranje, upravljanje vremenom, a od brojnih izazova spominjete i upravljanje novčanim tokom. Upravljati novčanim tokom i nije jednostavno ni lako. No, nije i nemoguće. O tome ćemo pisati u idućim tekstovima, a u ovom ćemo spomenuti još jedan financijski izvještaj ‒ izvještaj o novčanom toku. 

Što je izvještaj o novčanom toku 

To je izvještaj o kretanju novca u određenu razdoblju. Taj izvještaj kao i prethodna dva, bilanca i račun dobiti i gubitka, utemeljen je na poslovnim događajima koju su zabilježeni u poslovnim knjigama. U izvještaju je kretanje novca podijeljeno na operativne aktivnosti, financijske i investicijske aktivnosti. 

Priljevi su svi izvori iz kojih novac pritječe. Novac može stići na različite načine. Najčešće nastaje kada naplatimo svoju uslugu ili proizvod (operativna aktivnost), ali možemo ga primiti i od investitora, banke ili vlasnika (financijska ili investicijska aktivnost). 

Većinom kreditirate svoje kupce dogovarajući se s njima o odgodi plaćanja za neko vrijeme. Zašto to činite? Jenostavno zato što povećavate prodaju svojih proizvoda i usluga. Kako ne biste imali problema s likvidnošću, idealno bi bilo da isto vrijeme odgode za plaćanje dobijete od svojih dobavljača. Ako je to razdoblje dulje, vi ste na dobitku jer uvijek imate pozitivan novčani tok. Ako je obrnuto pa je razdoblje plaćanja kupca dulje od podmirenja obveza prema dobavljaču, imat ćete probleme s likvidnošću i prazninu.

Odljevi su odlazak novca svima kojima vaše poduzeće duguje. 

Odljevi nastaju kada dajete novac ili plaćate za nabavu imovine poput strojeva, zaliha ili troškova za struju, vodu i slično. Kako smo već prije spomenuli, moguće je da svoga dobavljača plaćate s odgodom jer vas dobavljač kreditira kao što vi kreditirate svoje kupce. Vrlo je važno da pri izračunu cijene uvrstite sve svoje troškove i dodate zaradu. 

Sve je jednostavno dok kreditirate kupce za isto vrijeme dok dobavljači kreditiraju vas. Novac ulazi i izlazi. Problemi nastaju ako postoji razlika u vremenu odobrenja kredita kupcima koji je različit od kredita za plaćanje koje primate od dobavljača. Vrijeme prodaje i vrijeme nabave  različito je. Novac u vašem poslovanju mora stalno teći i biti pozitivan. U izvještaju o novčanom toku može se vidjeti od kuda novac dolazi i kamo odlazi, odnosno na što se troši.

Oblik izvještaja o novčanom toku 

To je vrlo jednostavan oblik, a sadržava sljedeće: novac na početku + priljevi – odljevi. Tako dobiven iznos mora biti jednak novcu na kraju.

Razvojem poduzeća izvještaj o novčanom toku postaje složeniji. Prati se novčani tok iz operativnih, financijskih i investicijskih aktivnosti. 

No poenta je da ukupni novčani tok mora biti jednak novcu na kraju razdoblja. Ako uzmete bilancu i izvještaj o novčanom toku, u oba izvještaja morate imati isti iznos. 

Novac na kraju razdoblja iz izvještaja o novčanom toku mora biti jednak stanju na računu odnosno podatku iz bilance. Kako smo rekli, taj se broj dobije kada se od novca na početku dodaju priljevi i oduzmu odljevi. 

Račun dobiti i gubitka može prikazivati gubitak, ali izvještaj o novčanom toku ne može prikazivati negativnu brojku. Ako prikazuje negativnu brojku, znači da ste bankrotirali ili da više nemate gotovine. 

Većina je kompanija na početku svog poslovanja profitabilna i to iskazuju u svom računu dobiti i gubitka, ali ako ne mogu naplatiti svoja potraživanja od kupaca ili nisu planirali svoje troškove, znači da su potrošili više nego što su zaradili. Zbog toga startupovi propadaju kao i ostala mala poduzeća na svom početku. Jednostavno ostanu bez gotovine i bez poslovanja. 

Svrha i važnost izvještaja o novčanom toku

Izvještaj o novčanom toku pruža uvid u likvidnost i solventnost koji su važni za opstanak i rast poduzeća. 

Za financijskog početnika nema razlike između likvidnosti i solventnosti. No, razlika postoji. Likvidnost znači da je poduzeće sposobno podmirivati svoje tekuće kratkoročne obveze, a solventnost znači da poduzeće ima dovoljno imovine za podmirenje svih svojih dugoročnih dugova. 

Odnosno, ako poduzeće ima zalihu likvidne imovine (da se brzo pretvori u novac), sposobno je podmiriti sve svoje obveze, što znači da je solventno. Solventnost ovisi o stupnju likvidnosti. Pokazatelj likvidnosti bit će opisan detaljnije u jednom od sljedećih tekstova.

Na osnovi povijesnih podataka o novčanim tokovima mogu se raditi projekcije budućih novčanih tokova. 

Na primjer, ako se u izvještaju o novčanom toku vidi da smo imali povećanje novčanog toka iz investicijskih aktivnosti, i to u obliku povećanja ulaganja kapitala i troškova razvoja proizvoda i usluga, pretpostavljamo da će u budućnosti rasti novčani priljevi. Ako smo ulagali, očekujemo i veću prodaju, a time i veći priljev novca. Ako je ulaganje na kratki rok, znači da se negdje gasi vatra u poslovanju (imamo financijskih problema) i ne možemo uložiti u razvoj, odnosno ne postoje prilike za dugoročno ulaganje. 

Ako uspoređujemo novčane tokove sa svojim konkurentima, dobit ćemo bolje uvide u zarade jer su podatci o novčanom toku objektivniji od financijskih rezultata iz računa dobiti i gubitka.

Umjesto zaključka

Pošto ste se upoznali s osnovnim financijskim izvještajima, s njihovom svrhom i korisnosti, shvatili ste važnost pravilna i ažurna evidentiranja poslovnih promjena, zašto morate pravodobno donijeti svu poslovnu dokumentaciju na knjiženje te kako je važno odabrati dobar knjigovodstveni servis.

Bilanca – što posjedujem, a što dugujem

Bilanca – što posjedujem, a što dugujem

Bilanca je snimka vašeg poslovanja iz koje možete pročitati gdje je vaš novac, procijeniti svoj financijski položaj i zdravlje poduzeća

Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Račun dobiti i gubitka ili jesmo li profitabilni

Praćenjem rashoda i prihoda te rezultata u određenu razdoblju vidjet ćete koliko ste uspješni u poslovanju

Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Upravljanje poslovanjem – financijske analize i pokazatelji uspješnosti

Pošto ste upoznali osnovne financijske izvještaje, sljedeći je korak da ih iskoristite za upravljanje i donošenje odluka

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Što su pokazatelji sigurnosti i zašto su važni

Odgovori na pitanja možete lipodmiriti svoje kratkoročne obveze, koliko ste zaduženi i koliko brzo obrćete svoju imovinu pomažu vam u upravljanju poslovanjem.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koju nažalost ne učimo svi tijekom školovanja. Donosite li pogrešne financijske odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU – KAMO NOVAC ODLAZI ILI OD KUDA NOVAC DOLAZI