Business Gold paket

Paketi uz transakcijski račun namijenjeni poduzetnicima s poslovnim prihodom do 1.500.000 EUR.

Za one koji žele koristiti internetsko ili mobilno bankarstvo i većinu plaćanja obavljati putem kanala on-line bankarstva.

Idealan paket ako želite:

  • besplatno otvaranje i održavanje računa uz debitnu karticu
  • on-line bankarstvo (internet ili mobilno bankarstvo)
  • neograničen broj internih i eksternih plaćanja bez naknade putem on-line bankarstva
  • besplatne izvode putem internet bankarstva
BUSINESS GOLD PAKET
Tekući računRačuniOtvaranje računaPlatinum paket
Održavanje računaPlatinum paket
KarticeKarticeBusiness Debit cardDebitna kartica Addiko
Pristup računuOn-line bankarstvoAddiko Business EBank

ili

Addiko Business Mobile

visa kartica

ili

visa kartica

PlaćanjaEBank/Mobile EUR interni naloziPodizanje gotovine addiko bankomati neograniceno neograničeno
EBank/Mobile EUR (Sepa i Instant) eksterni naloziinternet bankarstvo neograničeno
Platni naloziIzvodiAddiko Business EBank / Mobiledigitalna banka neograničeno
E-mail
Podizanje gotovinePodizanje gotovog novcaAddiko bankomati
Bankomati drugih banaka u zemlji
MJESEČNA NAKNADA25,22 EUR
(190 HRK*)

*iznos naknade u EUR preračunat je korištenjem fiksnog tečaja konverzije 1 EUR = 7,53450 HRK

Proizvodi koji se nalaze unutar paketa:

  • Otvaranje transakcijskog računa
  • Održavanje transakcijskog računa uz debitnu karticu Addiko Business Debit Mastercard®
  • Addiko Business EBank internet bankarstvo ili Addiko Business Mobile mobilno bankarstvo
  • Izvodi putem Addiko Business EBank internet bankarstva
  • Interni nalozi zadani internet ili mobilnim bankarstvom u EUR
  • Eksterni nalozi zadani internet ili mobilnim bankarstvom i to nacionalne i prekogranične transakcije u valuti EUR (SEPA)

Addiko Bank Hrvatska