Skrbništvo

Skrbništvo

Usluge skrbništva obuhvaćaju sljedeće poslove:

  • vođenje skrbničkog računa na ime klijenta u knjigama Addiko banke
  • pohrana i čuvanje financijskih instrumenata
  • izvršenje transakcija s financijskim instrumentima po instrukcijama klijenta
  • prikupljanje prihoda i izvješćivanje o isplatama
  • izvještavanje o korporativnim akcijama i izvršavanje instrukcija povezanih s korporativnim akcijama uključujući i usluge glasovanja na glavnim skupštinama
  • ostale usluge vezane uz financijske instrumente i/ili novčana sredstva, ostvarivanje prava i ispunjavanje dogovorenih obveza iz financijskih instrumenata

Za dodatne informacije, pozivamo vas da nam se slobodno obratite na e-mail: custody.croatia@addiko.com