mobile-top-image

Addiko banka aktivno primjenjuje ESG strategiju poslovanja

Održivost okoliša, društveno odgovorno ponašanje i etika korporativnog upravljanja uveliko postaju ključ bolje budućnosti sviju nas, a implementacija ESG principa i uspostavljanje održivog poslovanja organizacija postaju imperativ. U Addiko banci s posebnom pažnjom i posvećenosti radimo na implementaciji ključnih faktora koji transparentno unapređuju mnoge segmente današnjeg okruženja i poslovanja.

ENVIRONMENT – Okolišno upravljanje

„Environment“ predstavlja okoliš, a okolišni čimbenici su sve važniji za poduzeća i ulagatelje. Ne radi se više samo o dobiti, već o tome kako da organizacije posluju održivo i da smanje svoj utjecaj na okoliš. Organizacije shvaćaju da je njihov dugoročni uspjeh usko povezan s ekološkim učinkom. Usvajanjem održivih praksi, organizacije mogu smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, sačuvati resurse i zaštititi naš planet za buduće generacije. U Addiko banci cilj nam je utjecati na smanjenje negativnih čimbenika na okoliš. Konkretno, usmjerit ćemo se k elektromobilnosti, kao i dodatno optimizirati naš poslovni prostor. U velikoj mjeri ćemo se oslanjati na digitalizaciju, kako bismo smanjili upotrebu papira, sa ciljem da naše bankarske usluge budu ekološki prihvatljive. Počet ćemo koristiti električnu energiju iz obnovljivih izvora. I konačno, tražit ćemo partnerstva koja iniciraju i promoviraju zelene proizvode i usluge. Istovremeno, definirat ćemo zabranjene zone za financiranje. Jednostavno rečeno, Addiko neće investirati, niti financirati poslove i poduzeća koja imaju snažan negativan utjecaj na okolinu. „E“ u ESG-u ne odnosi se samo na ono što organizacije rade pojedinačno. Suradnja i partnerstva su ključna za pokretanje bilo kakve značajne promjene. Zajedničkim radom, organizacije, regulatori, vlade, pojedinci i zajednice mogu stvoriti održivu budućnost i učiniti svijet boljim mjestom.

Svako malo se računa!

SOCIAL – Društveno upravljanje

U današnjem svijetu koji se brzo mijenja, organizacije se sve više smatraju odgovornima za svoj utjecaj na društvo. Društvena odgovornost odnosi se na posvećenost poduzeća da posluju etično, pozitivno doprinose društvu i poštuju ljudska prava. Addiko banka nastoji postići jednakost rodova do 2025. godine. Kada su u pitanju izvršne pozicije, okviri koji se odnose na naše radno mjesto, dobrobit i napredak zaposlenika, kao i podršku zajednicama uspostavljeni su tijekom 2023. godine. Kao jednoj od prvih 16 tvrtki u Hrvatskoj, Addiko banci je početkom 2024. uručen Equal Pay Champion certifikat koji se vodi principom „jednaka plaća za jednaki rad“. Za kulturu povratnih informacija provodimo akcijski plan, temeljen na anketi o angažmanu zaposlenika, koja se provodi krajem svake godine. Kao zaključak, „S” je za ESG ključni stup društvene odgovornosti. Organizacije kojima je društvena odgovornost prioritet ne ističu se samo boljom produktivnošću, boljom učinkovitošću i slično, već one također čine svijet boljim mjestom, s jednakim mogućnostima. Svaki član Addiko tima igra ključnu ulogu na tom putu.

Svaki korak se računa!

GOVERNANCE – Korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje postaje sve značajnija karika uspješnosti organizacije i predstavlja strukture i procese koji usmjeravaju i kontroliraju poduzeća, i time ih čini odgovornijim i transparentnijim. Korporativno upravljanje u cjelini uključuje mjerenje poslovne etike, antikonkurentske prakse, te osiguravanje računovodstvene transparentnosti za zainteresirane strane. Addiko banka u okviru korporativnog upravljanja kontinuirano precizira kodeks ponašanja i provodi aktivnosti usmjerene na edukaciju okruženja o financijskoj pismenosti. Banka je usmjerena i k unaprjeđenju upravljanja lancem dobavljača, jer jasno i transparentno korporativno upravljanje odraz je svakog uspjeha.

Svaki potez se računa!

Addiko ciljevi

 održivog razvoja

 održivog razvoja

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteE – OKOLIŠNI

Vizija okolišnih ciljeva je pridonijeti smanjenju ugljičnog otiska. 

Addiko pomaže svojim zaposlenicima i klijentima da smanje svoj utjecaj na okoliš. 

Inicijative: 

Optimizacija voznog parka (električna/hibridna vozila)

Optimizacija poslovnog prostora (smanjenje poslovnog prostora)

Održivo poslovanje banke  (smanjenje upotrebe papira, daljnja digitalizacija)

Korištenje električne energije iz obnovljivih izvora

Pružanje i promoviranje zelenih  proizvoda/usluga & definiranje zona koje nećemo financirati

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteS – DRUŠTVENI

Vizija društvenih ciljeva je biti društveno odgovorna institucija koja pridonosi općoj dobrobiti. 

Addiko podržava socijalnu jednakost na svim razinama. 

Inicijative: 

Raznolikost i uključenost (spol, dob, nacionalna ravnopravnost)

Budućnost rada zaposlenika (ravnoteža poslovnog i privatnog života)

Osobni napredak i dobrobit svih zaposlenika

Podrška zajednici (volontiranje i dobrotvorni rad)

Kultura povratnih informacija (anketa mjerenja zadovoljstva)

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze krediteG – UPRAVLJAČKI 

Vizija upravljačkih ciljeva je osigurati održivo financiranje kroz dobro upravljanje. 

Čvrsta načela upravljanja integrirana su u Addiko DNA. 

Inicijative: 

Promicanje kodeksa poslovnog ponašanja i etike

Promicanje financijske pismenosti  i obrazovanja za održivi rast

Edukacije o smanjenju negativnog utjecaja na okoliš

Članstva u različitim udrugama koje podržavaju održivi razvoj

Upravljanje poslovnom suradnjom  sa svojim dobavljačima