mobile-top-image

Krediti za poduzetnike

Krediti za
poduzetnike

Strukturirajte svoje potrebe za novčanim sredstvima u poslovanju!

Različitim oblicima financiranja obrtnih sredstava pomažemo da na odgovarajući način strukturirate svoje potrebe za novčanim sredstvima u poslovanju.

Krediti za obrtna sredstva

Krediti za obrtna sredstva

Kreditom za obrtna sredstva financiraju se tekuće potrebe u poslovanju, plaćanje roba, nabava zaliha, plaćanje obveza prema dobavljačima i slično. Kredit na obrtna sredstva omogućuje vam povećanje prometa i prihoda uz stabilan novčani tok. Kredit za obrtna sredstva u pravilu je kratkoročni kredit.

Nenamjenski kredit

Rok otplate do pet godina

Fiksna kamatna stopa

Zadužnica kao instrument osiguranja

Bez skrivenih troškova

Brza obrada bez dodatne dokumentacije

Ponuda dostupna klijentima svih banaka

Zatražite u poslovnici ili online

Prekoračenje po transakcijskom računu

Prekoračenje po transakcijskom računu

Ako imate povremene potrebe za obrtnim sredstvima i održavanjem likvidnosti, prekoračenje po transakcijskom računu omogućuje dodatnu fleksibilnost u poslovanju. Plaćanja s transakcijskog računa unutar odobrenog iznosa i roka dospijeća, predstavljaju korištenje kredita koji se otplaćuje priljevima na transakcijski račun. Prekoračenje po transakcijskom računu se odobrava u eurima s rokom dospijeća do godinu dana, a na iskorišteni iznos obračunava se mjesečna kamata.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze kredite

Revolving kredit

Revolving kredit

Revolving kredit pruža mogućnost korištenja odobrenih sredstava i otplatu prema potrebama vašeg poslovanja, u skladu s planiranom likvidnošću. Svako korištenje umanjuje raspoloživi iznos kredita, a svaka uplata otvara mogućnost za novo korištenje. Ovo je fleksibilno rješenje za financiranje povremenih potreba u okviru raspoloživog revolving kredita i omogućuje lakše upravljanje likvidnošću, posebice kod sezonski djelatnosti i potrebe za dodatnim sredstvima. Sami odaberite iznos korištenja unutar odobrenog limita te način povrata revolving kredita, a najkasnije do dospijeća.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze kredite
Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze kredite

Okvir za financijsko praćenje i limit

Okvir za financijsko praćenje i limit

Zahtijeva li priroda vašeg poslovanja češće korištenje kratkoročnih proizvoda, nudimo korištenje okvira za financijsko praćenje i limita. Kod okvira za financijsko praćenje odobrava se okvirni iznos sredstava iz kojega se mogu odobravati kratkoročni krediti i garancije, unutar odobrenog iznosa i dogovorenog roka dok se kod limita mogu odobravati isključivo garancije. Prednosti okvira za financijsko praćenje i limita su zaključenje jednog osnovnog ugovora s osiguranjima, koji omogućava niže troškove i bržu realizaciju svakog pojedinog zahtjeva.  Oba proizvoda odobravaju se u eurima, u pravilu na rok do dvije godine.

Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze kredite
Addiko Bank - Vaš prvi izbor za brze kredite

Garancije

Garancije

Bankovne garancije su jedan od najznačajnijih instrumenata osiguranja plaćanja ili ispunjenja ugovornih obveza u dogovorenom vremenskom periodu u domaćem i međunarodnom poslovanju. Garancija je vrlo pogodan instrument za osiguranje povrata avansa, dobro izvršenje posla ili samo osiguranje plaćanja, ali isto tako i jedan od čestih uvjeta kod podnošenja ponuda na natječajima.

Prednosti poslovanja s garancijama:

Fleksibilnost u primjeni jer se mogu koristiti za sve vrste poslovnih transakcija.
Mogućnost neometanog poslovanja kroz vremenski period trajanja garancije (banka preuzima obvezu nadoknade za neispunjenje ugovornih obveza).
Bolja pregovaračka pozicija, mogućnost ugovaranja odgođenog plaćanja.
Niži troškovi u odnosu na poslovanje akreditivima (okvirne garancije).

Za realizaciju slobodno kontaktirajte svog financijskog savjetnika ili nas kontaktirajte putem emaila: Trade-Finance.hr@addiko.com

Zahtjev za međunarodnom bankovnom garancijom

Zahtjev za tuzemnom bankovnom garancijom