mobile-top-image

Addiko Business EBank internet bankarstvo

Addiko
Business
EBank internet
bankarstvo

Prednosti korištenja Addiko EBank internet bankarstva

Jednostavna i sigurna prijava u Addiko Business EBank aplikaciju putem mTokena.

Pristup Vašim računima 24 sata na dan, 7 dana u tjednu.

Korištenje usluga s bilo kojeg mjesta u svijetu gdje imate pristup internetu.

Brže i jednostavnije obavljanje transakcija.

Ekonomičnija i brža komunikacija s Addiko bankom.

Povoljnije naknade za obavljanje usluga.

Addiko Business EBank nudi: 

 • pregled i ispis prometa, stanja, izvoda, platnih naloga
 • pregled odobrenih kredita
 • pregled kreditnih kartica, njihovih korisnika i prometa po kartičnim računima
 • eksport svih pregleda u formate: pdf, xls/xlsx, csv, rtf
 • preuzimanje (download) pojedinačnih ili skupnih izvoda
 • pregled i ispis izvješća o solventnosti (IS2)
 • pregled i ispis obavijesti o obračunatoj kamati i naknadi
 • hladna arhiva – mogućnost pregleda prometa, izvoda i naloga starijih od godinu dana
 • plaćanje u nacionalnom, prekograničnom i međunarodnom platnom prometu
 • slanje zbrojnog naloga (upload datoteke)
 • interna plaćanja
 • kupoprodaja deviza
 • kreiranje naloga s datumom unaprijed
 • kreiranje platnih naloga prema predlošku
 • skupno potpisivanje
 • ugovaranje eurskih i deviznih oročenja
 • pregled, arhiva i ispis oročenih depozita te pregled neaktivnih oročenja u zadnjih 12 mjeseci
 • dvojni potpis platnih transakcija
 • odvojena prava za pregled kredita
 • više razina korisničkih ovlaštenja (pregled/unos/potpis)
 • administriranje ovlaštenja korisnika za kredite i kreditne kartice
 • dostupnost i na engleskom jeziku

Za korištenje Addiko Business EBank aplikacije potrebno je:

Mobilni uređaj

E-mail adresa

Korisnici koji su ugovorili usluge Addiko Business EBank i Addiko Business Mobile sada mogu koristiti mToken za prijavu u EBank aplikaciju, kao i za potpisivanje naloga/ datoteka.

Funkcionalnost mTokena i pripadajuće korisničko ime možete pronaći u izborniku unutar Addiko Business Mobile aplikacije.