Addiko Bank Hrvatska

Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih
podataka

Videonadzor

Obavijest o obradi osobnih podataka u sustavu videonadzora

(temeljem čl .13 i 14 Opće Uredbe o zaštiti podataka)

Voditelj obrade osobnih podataka: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, Kontakti: 08001414, info.hr@addiko.com, addiko.hr; Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu osobnih podataka, kao i o obradi podataka u OSR sustava HROK-a, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko.hr/o-nama/opce-informacije-o-obradi-osobnih-podataka/

Prilikom obavljanja videonadzora obrađuje se video snimka osobe koja je u određeno vrijeme bila u vidnom polju video kamere instalirane u prostorijama Banke odnosno uređaja za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti te datum i vrijeme snimanja.

Videonadzor se provodi temeljem članka 25. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o zaštiti novčarskih institucija i Zakona o privatnoj zaštiti u svrhu zaštite osoba i imovine, u poslovnicama Banke, pri korištenju uređaja za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti, te kao kontrola ulaska i izlaska iz poslovnih prostorija Banke.

Banka sama kreira podatke videonadzora. Pristup podacima mogu imati nadležna državna tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga.

Opseg obrade ovisi o tome koliko dugo osoba ostaje u video nadziranom prostoru.

Banka pri odlučivanju u sklopu procesa video nadzora ne koristi automatizirano pojedinačno donošenje odluka koje bi proizvelo pravne učinke u odnosu na klijenta ili koji bi na njega značajno utjecalo prema članku 22. Opće uredbe o zaštiti podataka.

Podaci se čuvaju najmanje 7 dana, ali ne duže od 6 mjeseci, osim u slučaju sudskih postupaka gdje je snimka videonadzora potrebna te se čuva do završetka sudskog postupka.

Opća uredba o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke predviđa prava ispitanika opisana u člancima 15 do 22 i to: pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo, pravo na ispravak (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje vaših podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, pravo na ograničenje obrade pod uvjetima određenim Uredbom, pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka pod uvjetima određenim Uredbom. Prigovor vezan za vaše osobne podatke možete uputiti u pisanom obliku osobno u svakoj poslovnici Banke, odnosno poslati poštom na adresu Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb ili na elektronsku adresu sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Banka osobne podatke može dostaviti određenim kategorijama primatelja, primjerice državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima.

Osobne podatke je iznimno važno čuvati.

Osobne podatke
je iznimno
važno čuvati.

U Addiko banci brinemo o njima.

Addiko banka, kao odgovorna institucija, osigurava najvišu razinu zaštite osobnih podataka. Banka s osobnim podacima postupa u skladu s najvišim sigurnosnim standardima i oni se čuvaju pažljivo.