OVAKO SE PONAŠAJU ODGOVORNI DUŽNICI

Ne troše više novca nego što si mogu priuštiti, izbjegavaju impulzivnu kupnju i redovito plaćaju sve svoje račune i kreditne obveze.

Financijsko blagostanje pojedinca gotovo posve ovisi odlukama koje sam donosi – iako se to mnogima ne čini tako. Odgovorno se ponašaju financijski opismenjeni potrošači, koji imaju znanja, vještine, stavove i ponašanja potrebne za upravljanje vlastitim financijama u skladu s osobnim i/ili obiteljskim interesima.

Pojedinci se moraju suočiti sa svim posljedicama koje donose njihovi odabiri. Krajnji cilj odluka koje pojedinac donosi s jedne je strane  zadovoljavanje pojedine potrebe ili želje, a s druge strane ostvarivanje osobnih financijskih ciljeva koje si je zadao. Odgovorno potrošačko ponašanje svodi se na dobro informirane, racionalne odluke.

Međutim, na donošenje potrošačkih odluka utječe mnogo čimbenika – zbog kojih donosimo odluke koje će nas dovesti u probleme. Na nas utječu mnogi društveni čimbenici poput kulture, staleža i situacije te osobni i psihološki utjecaji. Fizičko i društveno okruženje, vrijeme i uvjeti kupovine mogu nas navesti na moguće nepovoljne odluke za nas. Pojedine prigode i rituali i te kako utječu na našu otpornost prema onome što znamo da je ispravno za naš novčanik. Božić, Valentinovo ili sezonska sniženja pravi su situacijski mamac gdje i najveći racionalisti posustanu u svojim mehanizmima kontrole. Tomu je tako jer  su se te situacije u kulturološkom kontekstu uvriježile kao „normalne“ te se ne percipiraju kao impulzivne kupnje, već razumne i očekivane.

Utjecaj okoline, pogotovu obitelji i prijatelja, izrazito je važan za naše potrošačko  odlučivanje i način na koji trošimo novac. Jednako tako, zbog očekivanja okoline, unatoč primjerice smanjenju financijskih mogućnosti pojedinci nastavljaju s istim životnim stilom i razinom potrošnje jer osjećaju pritisak okoline da moraju tako nastaviti.

Od osobnih čimbenika koji uključuju motive i motivaciju, percepciju, stavove, obilježja ličnosti te znanje ističe se motivacija. Prema nekim istraživanjima, čak do 90 % naših odabira na mjestu kupovine  određeno je impulsom, osjećajem ili navikom. Iako takvi nalazi znatno variraju u različitim grupama ljudi, i dalje je jasno kako je samo mali dio naših odluka uistinu utemeljen na kognitivnoj odluci.

 

7 obilježja odgovornog dužnika

Ostvarivanje vlastita blagostanja temelji se na upravljanju novcem, planiranju i pažljivu potrošačkom odlučivanju. Odgovorni dužnici imaju ove karakteristike:

  • ne troše više novaca nego što  mogu u sadašnjem trenutku i s obzirom na očekivan  položaj u budućnosti
  • izbjegavaju impulzivne odluke o kupnji; donose dobro informirane odluke
  • odabiru financijske proizvode i usluge koji su u skladu s njihovim  sadašnjim i budućim financijskim mogućnostima
  • kvalitetno se informiraju i traže savjete od stručnjaka
  • štede za nepredviđene izdatke, a to su preporučeni šestomjesečni izdaci jednoga kućanstva
  • redovno plaćaju obveze po kreditnim karticama i druge financijske obveze

analiziraju moguću buduću financijsku situaciju  uzimajući u obzir smanjenje prihoda, neočekivane troškove, smanjenje vrijednosti realne imovine i nova fiskalna pravila.

Kako se snaći u svijetu kredita

Kako se snaći u svijetu kredita

Nije važno poznavati sve vrste kredita i njihove posebnosti, ali je važno upoznati se s terminologijom koja se upotrebljava te detaljima na koje treba obratiti pozornost.

7 pitanja na koja morate znati odgovor prije uzimanja kredita

7 pitanja na koja morate znati odgovor prije uzimanja kredita

Ako namjeravate podnijeti zahtjev za kredit, postavite sami sebi ova pitanja i povećajte šanse da odobravanje kredita prođe glatko.

Kako razgovarati s bankarom

Kako razgovarati s bankarom

Prošla su vremena kad se financnijska industrija služila nerazumljivim riječima kako bi privukla ljude da kupe njihove proizvode i usluge. Danas klijenti traže jednostavna i razumljiva objašnjenja kad je novac posrijedi.

Krediti i kreditne kartice – isto ili različito?

Krediti i kreditne kartice – isto ili različito?

Njima se možete koristiti i ako na svojem računu nemate novaca - kupujete sada, a plaćate kasnije.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz