Banner: Psihologija i novac

Banner image

Psihologija i novac

Banner dimensions

File Name:
Width: 1920px
Height: 1280px

Banner text

Neki ljudi mogu štedjeti bez imalo napora, a drugi se bore da ne upadnu u dugove. Je li štednja pitanje prihoda, financijske pismenosti ili nešto treće? Vaše emocije utječu na financijsko ponašanje. Što se dešava kada donosite iracionalne odluke u vezi novca i kako se tome suprotstaviti?