Znate li kolika Vam je zapravo plaća?

Kada govorite o plaći, obično mislite na neto nominalnu plaću, s obzirom da je to iznos koji dobivate na svoj tekući račun svaki mjesec. No postoji i bruto plaća vidljiva na Vašem isplatnom listiću, ali i realna plaća vidljiva u Vašoj kupovnoj moći. Što čini razliku?

 

Većina ljudi kada primi plaću i platnu listu, gleda jednu stavku – onu koju će dobiti na tekući račun, neto plaću. Međutim, plaća ima i bruto iznos i to ne jedan, nego dva. Malo zaposlenih zna što znači bruto, a što neto, a dobro je  znati kolika je vaša ukupna plaća i što se iz nje sve plaća, da biste mogli pratiti plaća li Vaš poslodavac sve poreze i doprinose.  

Što je bruto1

To je iznos na koji se obračunava mirovinsko osiguranje, porezi i prirez.  Računovođe za iznos koji stoji na vrhu Vaše platne liste koriste termin bruto1.

Radi jednostavnosti prikaza, uzmimo za primjer osobu koja živi u Zagrebu, nema djece niti uzdržavanih članova obitelji i zarađuje prosječnu plaću. Uvijek se polazi od bruto iznosa.

Prosječna mjesečna bruto plaća u Hrvatskoj u 2022. je bila oko 1.400 eura – radi preglednosti, za naš primjer uzmimo da je točno 1.400  eura. Od toga iznosa odbiju se doprinosi za mirovinsko osiguranje: 15% za I. stup i 5% za II. stup (stariji zaposlenici se nalaze samo u I. stupu pa se svih 20% uplaćuje u I. stup, što ne mijenja ništa u ovom obračunu).

20% od 1.400 eura je 280 eura stoga nakon što oduzmemo taj iznos od bruto plaće dobijemo 1.123,18 eura (taj se dio zove dohodak). Od dohotka se zatim odbije osobni odbitak (neoporeziva osnovica) koji od početka 2023. iznosi 530,89 eura (djeca i uzdržavani članovi mogu ovaj odbitak uvećati, ali kod samca nema uvećanja ovog iznosa). Time dolazimo do porezne osnovice (iznosa na koji se plaća porez) od 589,10 eura.

Porez na dohodak se plaća po stopi od 20% na iznose do 3.981,69 eura , te 30% na iznose preko toga. Dakle, u našem primjeru platit ćemo porez na dohodak u iznosu od 117,82 eura (20% od 589,10 eura). Porezu na dohodak moramo pridodati i prirez („porez na porez“). S obzirom da visina prireza u Zagrebu iznosi 18%, moramo platiti još 21,21 eura prireza (18% na 117,72 eura). Ukupno, porez i prirez na dohodak u navedenom slučaju iznose 130,03 eura.

Cijeli obračun možemo jasnije vidjeti u tablici:

Primjer obračuna plaće za samca u Zagrebu

Bruto plaća (bruto 1) 1.400 eura   
________________________________________
Mirovinsko 1. stup 210 eura stopa 15%
Mirovinsko 2. stup 70 eura stopa 5%
Dohodak 1.123,18 eura 
Osobni odbitak 530,90 eura faktor 1,6 
Porezna osnovica 589,10 eura
Porez po stopi 20 % 117,82 eura stopa 20%
Prirez 21,21 eura stopa 18% 
Ukupno porez i prirez 139,03 eura
Neto 980,97 eura
________________________________________

Bruto plaća (bruto 2) 1.400,00 eura
Doprinos za zdravstveno 231 eura stopa 16,5%
Ukupni trošak plaće (bruto 2) 1.631 eura faktor 1,65
_________________________________________
Izvor: kalkulator plaća RRIF

Dakle, neto plaća od 980,97 eura u našem primjeru poslodavca košta 1.631 eura. Iz ovog primjera vidimo da poslodavac mora isplatiti još 650 eura kako biste vi u konačnici dobili svoj neto dio na račun. 

Bruto2 je iznos kojeg Vaš poslodavac mora zaraditi da bi Vama na kraju u ruke došla Vaša neto plaća pa Vam on pokazuje primjerice i koliko biste trebali zaraditi da biste dobili svoju neto plaću da ste sam sebi poslodavac.  

Što je nominalna, a što realna plaća?

Nominalna plaća je iznos novčanih jedinica isplaćenih na tekući račun. Realna pokazuje stvarnu kupovnu moć zarađenog novca, odnosno količinu proizvoda i usluga koje možete kupiti svojom plaćom.

Vaša neto plaća uz godišnju stopu inflacije od 12 % (koliko se  u Hrvatskoj očekuje 2023. godine ) realno će vrijediti 12% manje.

Zato je važno da osim bruto i neto plaće, razlikujete realnu i nominalnu plaću.

Realna plaća je bolji i važniji pokazatelj vrijednosti vaše plaće jer uzima u obzir inflaciju,odnosno rast opće razine cijena. U uvjetima inflacije novac gubi na realnoj vrijednosti pa je nominalna vrijednost veća od realne.

KAKVA KREDITNA POVIJEST, TAKVA I BUDUĆNOST

KAKVA KREDITNA POVIJEST, TAKVA I BUDUĆNOST

Kreditno izvješće pokazuje vašu kreditnu povijest i sadašnjost i ima važnu ulogu pri odluci banke ...

POSTAVITE FINANCIJSKE CILJEVE TAKO DA SE I OSTVARE

POSTAVITE FINANCIJSKE CILJEVE TAKO DA SE I OSTVARE

Ciljeve je vrlo važno ispravno postaviti. U protivnom, nećete ih ostvariti...

OSOBNI PRORAČUN ZA POČETNIKE

OSOBNI PRORAČUN ZA POČETNIKE

Gdje odlazi vaš novac? Točno ćete odgovoriti samo ako pratite i bilježite svoju potrošnju, odnosno ako vodite osobni proračun...

KAO DA SUTRA NE POSTOJI

KAO DA SUTRA NE POSTOJI

Kreditne kartice ne preporučuju se onima koji nemaju iskustva s praćenjem svojih mjesečnih troškova ...

KAKO RAZLIKOVATI POTREBE OD ŽELJA?

KAKO RAZLIKOVATI POTREBE OD ŽELJA?

S početničkom plaćom nije lako izaći na kraj sa svojim novcem, pogotovo
kada ga nemate dovoljno za sve što trebate i želite...

Provjerite znanja

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započnite kviz