Znate li kolika vam je zapravo plaća?

Kada govorite o plaći, obično mislite na neto nominalnu plaću, s obzirom da je to iznos koji dobivate na svoj tekući račun svaki mjesec. No postoji i bruto plaća vidljiva na vašem isplatnom listiću ali i realna plaća vidljiva u vašoj kupovnoj moći. Što čini razliku?

 

Većina ljudi kada primi plaću i platnu listu, gleda jednu stavku – onu koju će dobiti na račun, neto plaću. Međutim, plaća ima i bruto iznos i to ne jedan, nego dva. Malo zaposlenih zna što znači bruto, a što neto, a dobro je  znati kolika je vaša ukupna plaća i što se iz nje sve plaća, da biste mogli pratiti plaća li vaš poslodavac sve poreze i doprinose.   

Što je bruto1

To je iznos na koji se obračunava mirovinsko osiguranje, porezi i prirez.  Računovođe za  iznos koji stoji na vrhu vaše platne liste koriste termin bruto1.

Kada se iz bruta1 plati doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. Stup ) te doprinos na temelju individualizirane kapitalizirane štednje (II. stup) dolazi se do neto iznosa.

Doprinos za I. stup iznosi 15% i služi za financiranje mirovina sadašnjih umirovljenika. Doprinos za II. stup je 5% i on je štednju za sve buduće mirovine. Koliko će ona iznositi, ovisi o visini bruta1, što je osnovni razlog da kada razmišljamo o svojoj plaći, uzimamo u obzir bruto, a ne neto iznos.

Plaćanje i jednog i drugog doprinosa je obvezno i dobro je da kontrolirate uplaćuje li poslodavac redovito te iznose (mirovinska društva obvezna su taj podatak redovito, svakog mjeseca nakon isplate plaće dostavljati svojim osiguranicima).

Bruto1 je i iznos na koji se obračunavaju vaše porezne obveze (porez na dohodak i prirez). U Hrvatskoj postoje dvije porezne stope na dohodak : od 24 i 36 posto, a prirez ovisi o mjestu vašega prebivališta. Zagreb ima najveći prirez u Hrvatskoj od 18 posto.

Na obračunu isplaćene plaće taj je iznos naveden i kao iznos ostvarenog oporezivog primitka. Kada se izračuna visina doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje, dolazi se do dohotka na temelju kojeg se računa neoporezivi odbitak i, u sljedećem koraku, porezna osnovica.

Porezna olakšica je iznos koji vam Porezna uprava neće oporezivati. To su – osnovna olakšica na koju ima pravo svaki zaposleni, olakšice za uzdržavane članove obitelji i olakšice za život u potpomognutim područjima države.

Iz ovoga već vidite  da visina neto plaće može varirati. To je još jedan razlog zbog kojeg treba voditi računa kolika nam je bruto plaća.

 Što je bruto2 i što vam govori?

 No vašoj isplatnoj listi ima i jedan veći iznos, bruto2.

To je iznos ukupnog troška rada ili, kako se uobičajeno kaže, trošak poslodavca. Za njegov izračun važan je bruto1 jer je on osnovica za utvrđivanje doprinosa za zdravstveno osiguranje, za zaštitu na radu i za zapošljavanje.

Bruto2 je iznos kojeg vaš poslodavac mora zaraditi da bi vama na kraju u ruke došla vaša neto plaća pa vam on pokazuje primjerice i koliko biste vi trebali zaraditi da biste dobili svoju neto plaću da ste sam sebi poslodavac.   

Sad kada razumijete obračune na svojoj isplatnoj listi, uočit ćete da su izdvajanja za mirovinsko osiguranje vaša obveza  (poslodavac  je samo posrednik  koji prosljeđuje taj novac u državni proračun i na vaš obvezni mirovinski račun), a da je vaše zdravstveno osiguranje obveza poslodavca.

Iz ovih primjera vidimo i da poslodavac mora isplatiti i skoro dvostruko više kako biste vi u konačnici dobili svoj neto dio na račun.

Ako razumijemo razlike između bruta i neta, nameće nam se pitanje kako s budućim poslodavcem ugovoriti plaću, u bruto ili neto iznosu. Prema aktualnim propisima, moguće je na oba načina, s time da poslodavac i u slučaju kada dogovorimo neto iznos mora izračunati bruto. Dodatno, kod svake eventualne promjene u poreznom sustavu koja bi išla u prilog zaposlenicima, kod ugovorenog se neta odričemo takvih povećanja plaća.

Što je nominalna, a što realna plaća?

Vaša neto plaća od 4.000 kuna uz godišnju stopu inflacije od 2 % (koja bi u Hrvatskoj ove godine mogla iznosti oko 1,6%, a u 2018. godini 1,1%) za godinu dana bit će manja za približno 2 %, odnosno vaša realna plaća vrijedit će za godinu dana 3.922 kune, nakon dvije godine 3.846 kune itd.

Zato je važno da osim bruto i neto plaće, razlikujete realnu i nominalnu plaću.

Nominalna plaća je iznos novčanih jedinica isplaćenih na tekući račun. Realna pokazuje stvarnu kupovnu moć zarađenog novca, odnosno količinu proizvoda i usluga koje možete kupiti svojom plaćom. 

Realna plaća je bolji i važniji pokazatelj vrijednosti vaše plaće jer uzima u obzir inflaciju,odnosno rast opće razine cijena. U uvjetima inflacije novac gubi na realnoj vrijednosti pa je nominalna vrijednost veća od realne.

KAKVA KREDITNA POVIJEST, TAKVA I BUDUĆNOST

KAKVA KREDITNA POVIJEST, TAKVA I BUDUĆNOST

Kreditno izvješće pokazuje vašu kreditnu povijest i sadašnjost i ima važnu ulogu pri odluci banke ...

POSTAVITE FINANCIJSKE CILJEVE TAKO DA SE I OSTVARE

POSTAVITE FINANCIJSKE CILJEVE TAKO DA SE I OSTVARE

Ciljeve je vrlo važno ispravno postaviti. U protivnom, nećete ih ostvariti...

OSOBNI PRORAČUN ZA POČETNIKE

OSOBNI PRORAČUN ZA POČETNIKE

Gdje odlazi vaš novac? Točno ćete odgovoriti samo ako pratite i bilježite svoju potrošnju, odnosno ako vodite osobni proračun...

KAO DA SUTRA NE POSTOJI

KAO DA SUTRA NE POSTOJI

Kreditne kartice ne preporučuju se onima koji nemaju iskustva s praćenjem svojih mjesečnih troškova ...

KAKO RAZLIKOVATI POTREBE OD ŽELJA?

KAKO RAZLIKOVATI POTREBE OD ŽELJA?

S početničkom plaćom nije lako izaći na kraj sa svojim novcem, pogotovo
kada ga nemate dovoljno za sve što trebate i želite...