KAKO SE SNAĆI U SVIJETU KREDITA

Nije važno poznavati sve vrste kredita i njihove posebnosti, ali je važno upoznati se s terminologijom koja se upotrebljava te detaljima na koje treba obratiti pozornost.

Jedna od glavnih prepreka u dobrom upravljanju vlastitim novcem nepoznavanje je proizvoda i usluga financijske industrije kojima se koristimo. Očekuje se da će se svatko u svojem životu kad-tad koristiti kreditima te je važno razumjeti prirodu kreditnog odnosa, terminologiju i sve ono  na što valja obratiti pozornost.

Na tržištu su dostupne mnoge vrste kredita: kratkoročni, srednjoročni, dugoročni, namjenski, nenamjenski, uz fiksne ili promjenjive kamatne stope. Nije potrebno da pojedinac zna točne razlike i specifičnosti svakog kredita, već da razumije osnovnu prirodu kreditnog odnosa kredit je novac koji vjerovnik daje na korištenje dužniku uz obvezu njegova vraćanja  uvećanog za iznos kamate.

Gotovinski krediti često se oglašavaju u masovnim medijima i banke ih svojim klijentima nerijetko nude i bez prethodnog upita. Služe uglavnom za opremanje doma, neku veću osobnu investiciju ili za neki drugi oblik osobne potrošnje, a mogu biti namjenski i nenamjenski. Odobravaju se na rok otplate od dvije do deset godina. Nude se u raznim valutama te s fiksnim i varijabilnim  kamatnim stopama. Otplaćuju se mjesečnim anuitetima – a anuitet stoji za iznos kojim korisnik kredita postupno otplaćuje kredit u odabranom razdoblju. Pritom se dijelom anuiteta otplaćuje glavnica duga, a dijelom kamate. Iznos je anuiteta za svako razdoblje  isti tijekom cijele otplate kredita, a udio otplate glavnice i kamata s vremenom se mijenja.

Rata i anuitet nisu isto

Iako se kolokvijalno često za anuitet govori „rata kredita“, to nije točno. Otplata u ratama temelji se na podjeli glavnice duga na onoliko jednakih otplatnih kvota koliko ima otplatnih razdoblja, a onda se tome pridodaju izračunane kamate s obzirom na otplatu glavnice. Primjerice, kada kupujete na rate (često bez kamata), otplaćujete cijenu proizvoda ili usluge istim iznosima iz mjeseca u mjesec.                        

Ako uzmete kredit od 9.284 eura te ga otplaćujete deset godina u anuitetima po fiksnoj kamatnoj stopi od 7,28 %, vaša mjesečna obveza iznosit će 109,72 eura te ćete ukupno platiti 13.096,48 eura. To znači da će vas  pozajmljeni novac uz početne troškove obrade kredita te javnobilježničke troškove u kamatama stajati 3.812,66 eura. 

Minusom po tekućem računu koristite se rijetko i kratko

I minus po tekućem računu vrsta je gotovinskoga kredita koji većina banka odobrava automatski, bez zahtjeva korisnika, odmah nakon redovnih primitaka plaće i procjene kreditne sposobnosti.

Mnogi se ponašaju kao da je odobreni minus po tekućem računu novac  kojim mogu raspolagati bez previše muke i troška  pa zbog toga imaju problema. Naime, kamatna stopa po odobrenom prekoračenju  među najvišima je  i može biti veća od 10 %, a  obračunava se na osnovi dnevnog stanja na osobnom računa. Točnije, kamatu plaćate za onaj iznos za koji ste u minusu svakog dana. U pravilu, minusom po tekućem računu trebalo bi se koristiti samo u izuzetnim slučajevima i u vrlo kratkom vremenu, kada očekujete vrlo brzo priljev novca  kojim ćete taj minus i pokriti. Minus po tekućem računu nikada ne bi smio postati način života tako da se maksimalnim limitom koristite za planiranje svojega kućnog proračuna jer je to jedan od najskupljih kredita.

Uzimanje stambenog kredita i postizanje financijske odgovornosti cilj je mnogima.  Pronalaženje odgovarajuće nekretnine i uzimanje kredita za njezinu kupnju  jedna je od najodgovornijih financijskih odluka u životu i treba joj pristupiti pažljivo. 

Kako je vrijeme otplate tih kredita dugo (i do 30 godina), potrebno je više vremena i pozornosti da biste shvatili sve uvjete i detalje. Naime, nije dovoljno samo baratati kreditnim kalkulatorima i uzimati u obzir iznos kredita već je nužno proučiti sve detalje vezane uz kamatne stope te valute, što je običnom građaninu teško.

Krediti s varijabilnom kamatnom stopom gotovo su uvijek povoljniji (kamatne su stope manje) od onih s fiksnom kamatnom stopom pa građani zaključuju da su prvi povoljniji. Međutim, valja dobro promisliti o tome očekuje li se primjerice rast vrijednosti pojedine valute u idućem razdoblju ili varijabilnog dijela kamatne stope.

Zbog spekulativnog tečaja strane valute (primjerice američkog dolara) nakon pet godina otplate rata kredita može znatno narasti (ali i pasti) – ovisno o vrijednosti danih elemenata na tržištu u trenutku traženja kredita.

Različiti krediti imaju različite rizike, koji ponajprije ovise o valuti, ročnosti i načinu promjenjivosti kamatne stope. Svaki potrošač, odnosno korisnik kredita, trebao bi imati sve informacije za procjenu rizika povezanog s kreditnim poslom u koji ulazi. Da biste donijeli dobru odluku o tome koji vam kredit najviše odgovara, informirajte se i razgovarajte sa svojim banakrom kako biste znali točno na što ćete se obvezati.

7 pitanja na koja morate znati odgovor prije uzimanja kredita

7 pitanja na koja morate znati odgovor prije uzimanja kredita

Ako namjeravate podnijeti zahtjev za kredit, postavite sami sebi ova pitanja i povećajte šanse da odobravanje kredita prođe glatko.

Kako razgovarati s bankarom

Kako razgovarati s bankarom

Prošla su vremena kad se financnijska industrija služila nerazumljivim riječima kako bi privukla ljude da kupe njihove proizvode i usluge. Danas klijenti traže jednostavna i razumljiva objašnjenja kad je novac posrijedi.

Ovako se ponašaju odgovorni dužnici

Ovako se ponašaju odgovorni dužnici

Ne troše više novca nego što si mogu priuštiti, izbjegavaju impulzivnu kupnju i redovito plaćaju sve svoje račune i kreditne obveze.

Krediti i kreditne kartice – isto ili različito?

Krediti i kreditne kartice – isto ili različito?

Njima se možete koristiti i ako na svojem računu nemate novaca - kupujete sada, a plaćate kasnije.

Provjerite znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite svoje znanje!

Započnite kviz