IZRAČUNAJTE SVOJU FINANCIJSKU SITUACIJU

Novčana vrijednost osobne imovine, pošto platite sve svoje obveze, pokazuje vaše neto bogatstvo. Važno je da znate koliko ono iznosi  da biste mogli bolje upravljati svojim novcem.

Financijska situacija pojedinca ili obitelji može se odrediti vrlo slično kao i u procjeni uspješnosti poduzeća: korištenjem financijskim izvješćima. Osnovna su financijska izvješća koja služe u  procjeni financijske situacije pojedinca bilanca stanja kućanstva i bilanca uspjeha kućanstva (novčani tok kućanstva).

Bilanca stanja prikazuje stanje vaše imovine i obveza na određeni dan (posljednji dan u godini, posljednji dan kalendarskog mjeseca i slično). Bilanca se dijeli na aktivu i pasivu.  U aktivi je sva vaša realna imovina (stan, automobil, bicikl, nakit i slično) i financijska imovina (novac u novčaniku, na tekućim raču i sl.).

U pasivi su vaše  obveze, sve ono što dugujete. To je iznos ukupnog duga po primljenim kreditima, nepodmirenim troškovima kreditnih kartica i drugim neplaćenim računima.  

Neto bogatstvo iznos je novca koji bi vam ostao kada biste prodali svu svoju imovinu i podmirili sve obveze. Taj iznos pokazuje financijsko stanja pojedinca ili obitelji u određenom trenutku.

neto bogatstvo =  imovina – obveze

Vaše bogatstvo izraženo u novcu nije mjerilo vaše osobne vrijednosti, već je pokazatelj financijskog stanja pojedinca ili obitelji. Zato je važno da ga znate izračunati ‒ kako biste mogli planirati svoje financijske ciljeve.

U našem primjeru  tablici neto bogatstvo iznosi 580.000,00 kn. Provjerite i vi koliko vrijedi vaša imovina, kolike su vaše obveze i kolika joj je neto vrijednost. Aktiva je uvijek jednaka pasivi.

Pri tome je važno da što realnije procijenite tržišnu vrijednost svoje imovine, odnosno za koliko biste je mogli prodati. Ljudi često precjenjuju svoje stvari jer su za njih emotivno vezani te se neugodno iznenade kada stan ili automobil ne mogu prodati za onoliko novca  koliko su očekivali.  Primjerice, mislili ste da vaš automobil vrijedi 40.000 kuna, ali uspjeli ste ga prodati, i to tek poslije mnogih mjeseci oglašavanja, za samo 32.000 kuna. To je njegova tržišna vrijednost – 32.000 kuna.

Primjer bilance kućanstva

AKTIVA (IMOVINA) u kunama
Gotovina5.000,00
Novac na tekućem računu12.000,00
Novac na štednom računu6.000,00
Oročeni depoziti u banci10.000,00
Zalihe hrane2.000,00
Ulozi u investicijske fondove5.000,00
Dionice5.000,00
Obveznice10.000,00
Mirovinsko osiguranje40.000,00
Životno osiguranje s obilježjem štednje (otkupna vrijednost police)40.000,00
Automobil (tržišna vrijednost)80.000,00
Pokućstvo i kućanski aparati (tržišna vrijednost)20.000,00
Umjetničke slike38.000,00
Nakit20.000,00
Računalo (tržišna vrijednost)2.000,00
Videooprema (tržišna vrijednost)5.000,00
Stan900.000,00
Građevinska parcela100.000,00
Kuća za odmor300.000,00
UKUPNO IMOVINA (I)1.600.000,00

 

PASIVA (OBVEZE) u kunama
Nepodmireni liječnički računi5.000,00
Obveze po kreditnim karticama5.000,00
Gotovinski nenamjenski kredit50.000,00
Stambeni kredit900.000,00
Kredit za automobil60.000,00
UKUPNO OBVEZE (O)1.020.000,00
NETO VRIJEDNOST  (I-O)580.000,00
UKUPNO OBVEZE I NETO VRIJEDNOST1.600.000,00

Koliko zarađujete, a koliko trošite

Bilanca kućanstva pokazuje vaše neto bogatstvo u određenom trenutku ‒‒ na primjer posljednji dan u mjesecu ili posljednji dan u godini. Međutim, tijekom vremena događaju se mnoge financijske promjene pa je financijsku situaciju važno razmotriti i s aspekta novčanih tokova koji mogu pozitivno ili negativno djelovati na vaše neto bogatstvo, a time i na sposobnost ostvarivanja vaših financijskih ciljeva.

Bilanca uspjeha ili novčani tok kućanstva drugo je važno financijsko izvješće kojim se utvrđuje trenutačna financijska situacija kućanstva. Ona pokazuje sav novac koji dolazi u kuću (svi primitci) i sav novac koji izlazi iz kuće (troškovi i plaćanja).

Bilanca uspjeha sastavlja se za određeno razdoblje (npr. mjesec dana, šest mjeseci, godinu dana i slično). Ako se bilanca uspjeha sastavlja za mjesec dana, ona se naziva proračun (budžet) kućanstva.

Po svim svojim stavkama bilanca uspjeha nalikuje na proračun kućanstva. Razlika je u tome što se proračun sastavlja za buduće razdoblje radi kontrole potrošnje i najučinkovitije uporabe raspoloživih financijskih sredstava. S druge strane, bilanca uspjeha odnosi se na prošlo završeno razdoblje i uobičajeno se sastavlja na kraju godine, iako ju, prema potrebi, možete sastavljati i češće kako biste pratili dinamiku ispunjenja  financijskih ciljeva kućanstva.

Prihodi i rashodi kućanstva iskazuju se prema načelu blagajne, što znači da se evidentiraju u trenutku kada je novac stvarno primljen, odnosno isplaćen.

Primjer bilance uspjeha za pojedinca/kućanstvo

PRIHODI I PRIMICI u kunama
Plaća 1 (neto iznos)7.100
Plaća 2 (neto iznos)3.700
Honorarni posao1.200
Kamate na štednju50
Dividende 1.000
Prihodi od najma1.500
Primljeni darovi300
Prihodi od prodaje imovine 0
Transfer iz sredstava ranije kumulirane štednje 2.000
Ostalo 200
Ukupno17.050
 
UKUPNI RASHODI I IZDACI u kunama
Otplata stambenog kredita ili najamnina5.400
Otplata auto-kredita900
Plaćeni troškovi po kreditnim karticama 500
Račun za potrošnju električne energije310
Račun za potrošnju plina230
Račun za potrošnju vode180
Telekomunikacijske usluge480
Odvoz smeća100
HRT pretplata80
Troškovi vrtića300
Izdaci za hranu domaćinstva3.150
Mliječni obrok u školi120
Higijena900
Nabavka knjiga i bilježnica za školu90
Odjeća i obuća250
Rekreacija i sport350
Osobne potrebe300
Kazne i pristojbe 150
Džeparac za dijete150
Ostalo200
Ukupno12.910
 
ČISTI NOVČANI TOK (neto štednja, višak)3.140

Pozitivna vrijednost razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda u bilanci uspjeha naziva se čisti novčani tok, neto štednja ili novčani višak.

Ne zavaravajte se

Ne zavaravajte se

Vaša financijska situacija ovisi i o vašoj potrošnji. Prekomjerna potrošnja može izazvati ozbiljne novčane probleme, zbog kojih je teško zadovoljiti i osnovne životne potrebe obitelji.

Preuzmite kontrolu nad financijama

Preuzmite kontrolu nad financijama

Gotovo da nema osobe koja se barem jednom nije zapitala gdje je nestao novac od plaće. Kako biste izbjegli probleme prezaduženosti, naučite kontrolirati svoj novac.

Zašto je prisila dobra

Zašto je prisila dobra

Obećavate da ćete štedjeti za mirovinu, ali trošite novac na odmor. Odlučili ste da od ponedjeljka počinjete s dijetom, ali se predajete pred čokoladnom tortom. Da, teško se samokontrolirati, ali postoji rješenje.

Umirovljenje ne mora biti skupo

Umirovljenje ne mora biti skupo

Procjena je da u mirovini trebamo 70% trenutne plaće, a dobit ćemo manje od 50%. Mirovinska štednja je najvažnije ulaganje za doba kad smo financijski najranjiviji.

Briga za stare roditelje

Briga za stare roditelje

Kako svojim roditeljima pomoći da stare dostojanstveno a pritom im ne nametati vlastite standarde i ideje? Donosimo nekoliko savjeta kako to možete učiniti.

Oporuke i što trebate znati

Oporuke i što trebate znati

Gubitak člana obitelji težak je za svakoga. Ožalošćeni se često moraju suočiti i s pitanjem nasljedstva. Ako sve niste ugovorili unaprijed, to može biti dodatni stres.