KOJA JE RAZLIKA IZMEĐU MJEŠOVITOGA ŽIVOTNOG OSIGURANJA I ŠTEDNJE U BANCI?

Polica životnog osiguranja uza štednju sadržava i rizik od smrti tijekom osiguranja, pa se u slučaju smrti isplaćuje cijela svota, bez obzira na to koliko je sredstava do tada bilo uplaćeno.

životnog osiguranja i štednje u banci

Mješovito životno osiguranje osiguranje je za slučaj doživljenja i osiguranje za slučaj smrti. U skladu s time, postoje dva iznosa osigurane svote (osigurana svota za slučaj doživljenja i osigurana svota za slučaj smrti) koja mogu biti u istom ili različitom novčanom iznosu.

Jednako tako, u ugovoru su definirana dva korisnika osiguranja:
– korisnik za slučaj doživljenja (npr. sam ugovaratelj osiguranja)
– korisnik za slučaj smrti (npr. djeca, zakonski nasljednici).

Osiguranik je osoba čija se smrt ili doživljenje uzima kao osigurani događaj, pri čemu osiguranik ne može biti dijete mlađe od 14 godina. Korisnik je osiguranja osoba kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju, odnosno ima pravo na naknadu štete iz ugovora o osiguranju. Ugovaratelj osiguranja može biti osiguranik, ali i neka druga osoba (npr. poslodavac zaposlenika) koja potpisuje ugovor o osiguranju. Kada ugovaratelj osiguranja i osiguranik nisu iste osobe, ponudu za osiguranje treba potpisati i osiguranik (ili o tome dati pisanu suglasnost).

Mješovito životno osiguranje proizvod je životnog osiguranja s obilježjima štednje pa se stoga dio ukupne premije plaća za slučaj doživljenja. Međutim, kad je riječ o mješovitom životnom osiguranju, štednja je dodatna pogodnost, a ne primarna svrha. Primarna je ekonomsko-financijska zaštita osoba čija se sigurnost želi osigurati u slučaju smrti osiguranika.

Dakle, za razliku od klasične štednje, mješovito životno osiguranje uz obilježje štednje ima i obilježje uvažavanja rizika koje korisnicima osiguranja pruža financijsku zaštitu u slučaju smrti osigurane osobe.

Primjerice, u slučaju smrti osiguranika imenovani korisnici dobili bi iznos ugovorene svote osiguranja i eventualno pripisanu dobit bez obzira na iznos dotad uplaćenih premija osiguranja. S druge strane, u slučaju smrti štediše koji je štedio u banci, nasljednicima se isplaćuje samo dotad uplaćeni iznos i pripisana kamata. Iz opisanog primjera očito je kako je osnovna razlika između mješovitog životnog osiguranja i štednje u banci zaštitna uloga koja je prisutna pri ugovaranju mješovitog životnog osiguranja, a koja ne postojipri ugovaranju klasične štednje.

Stoga ćete ugovaranjem police mješovitog životnog osiguranja povećati vlastitu financijsku sigurnost, ali i sigurnost svoje djece i ostalih uzdržavanih članova.

Mješovito životno osiguranje možete ugovoriti na najmanje pet do najviše 30 godina. Ugovaranje police osiguranja može biti prikladno za korištenje kao kolateral za lombardne i druge bankovne kredite, a postoji i mogućnost realizacije kredita preko društva za osiguranje.

Dok traje osiguranje, dužni ste plaćati ugovorenu premiju osiguranja. Prekid plaćanja ugovorenih premija može vam donijeti financijske gubitke. Primjerice, kada niste uplatili minimalno tri godišnje premije, može nastati prekid plaćanja premija i gubitak ukupno uplaćenih sredstava te prestanak obveze osiguratelja u isplati osigurane svote. Kada ste uplatili najmanje tri godišnje premije i želite raskinuti ugovor o osiguranju (npr. ne možete ili ne želite više plaćati premije osiguranja), imate pravo na otkup police. Polica će se otkupiti po njezinoj otkupnoj vrijednosti u danom trenutku, a povrat će se ostvariti samo na dio sredstava uplaćene premije. Druga je mogućnost da ne želite prekinuti ugovor o osiguranju, ali trenutačno ne možete (ili ne želite) više plaćati premiju životnog osiguranja. Tada možete tražiti kapitalizaciju police na sniženu svotu osiguranja. Slično se može dogoditi i zaboravite li platiti premiju u zadanom roku pa polica odlazi u stanje tzv. kapitalizacije uza sniženu svotu osiguranja.

Kako razgovarati s djecom o novcu

Kako razgovarati s djecom o novcu

Djeca će vam postaviti mnoga pitanja o novcu, a vaša je dužnost kao roditelja da im pokušate odgovoriti na pitanja i navesti ih na put uspješna upravljanja njime.

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

Kako bi kada se osamostale tinejdžeri bili odgovorne odrasle osobe, važno je pripremiti ih za nekoliko financijskih pitanja.

Gdje štedjeti i kako odabrati štedni proizvod

Gdje štedjeti i kako odabrati štedni proizvod

Većina građana pod pojmom štednja podrazumijeva štednju na računu u banci. Međutim, danas postoji više mogućnosti štednje.

Kako odabrati najbolji oblik štednje i ulaganja

Kako odabrati najbolji oblik štednje i ulaganja

Odluke o štednji i ulaganjima teške su za obične ljude, no nemojte se obeshrabriti. Važno je da ste odlučili dio svojega novca ulagati ili štedjeti.

Razumijete li svoju poreznu karticu?

Razumijete li svoju poreznu karticu?

Svaki građanin s mjesečnim primanjima ima svoju poreznu karticu koja služi za porezne olakšice i osobni odbitak, pa je važno prijaviti na vrijeme sve promjene koje na to utječu.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz