RAZUMIJETE LI SVOJU POREZNU KARTICU?

Svaki građanin s mjesečnim primanjima ima svoju poreznu karticu koja služi za porezne olakšice i osobni odbitak, pa je važno prijaviti na vrijeme sve promjene koje na to utječu.svoju poreznu karticu

Porezna kartica (Obrazac PK) je obrazac koji sadržava podatke o osobnom odbitku (dijelu dohotka čijeg se oporezivanja država odriče radi osiguranja osnovnih egzistencijalnih potreba pojedinca) radnika ili umirovljenika. Na temelju podataka o osobnom odbitku i uzdržavanim članovima obitelji, poslodavac obračunava predujam poreza na dohodak pri isplati plaće, odnosno mirovine. Poreznu karticu na zahtjev radnika izdaje besplatno nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu radnika u trenutku njegova prvog zaposlenja i prati ga trajno dok ostvaruje plaću i mirovinu.

Obveza je radnika predati poreznu karticu svom poslodavcu, a za umirovljenike je za dostavu podataka iz porezne kartice HZMO-u nadležna Porezna uprava koja to obavlja elektronički.

Sve promjene koje mogu utjecati na visinu vašeg osobnog odbitka (radnika), dužni ste prijaviti ispostavi Porezne uprave u roku od trideset dana od dana nastanka promjene i dostaviti joj odgovarajuće isprave. Ako niste iskoristili osobni odbitak tijekom godine pri obračunavanju predujma poreza na dohodak pri isplati plaće, imate pravo to učiniti u godišnjoj poreznoj prijavi ili u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak.

Tko je uzdržavani član obitelji?

Članovi uže obitelji i djeca čiji godišnji primitak u 2022. ne premašuje 24.000,00 kn smatraju se uzdržavanim osobama. Ako je primjerice vaše dijete student čija su primanja veća od 24.000,00 kn neto godišnje, više nije uzdržavani član obitelji pa vama kao roditelju ne može biti porezna olakšica, tj. nećete se moći koristiti uvećanjem osobnog odbitka za uzdržavanog člana za cijelu godinu. Važno je da vi kao korisnik porezne olakšice na ime studenta kao uzdržavanog člana to prijavite Poreznoj upravi.

Za izdavanje i promjenu podataka u vašoj poreznoj kartici bit će vam potrebna sljedeća dokumentacija:
– porezna kartica
– osobna iskaznica
– rješenje o utvrđenom invaliditetu (ako je utvrđen invaliditet).

Prilikom prijave uzdržavanih članova vaše uže obitelji dužni ste dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– poreznu karticu
– izvatke iz matice rođenih, vjenčanih i umrlih;
– potvrdu o posvojenju djeteta i skrbništvu
– rješenja suda o plaćanju alimentacije za bivšega bračnog druga
– potvrdu nadležnog tijela za zapošljavanje
– rješenje o utvrđenom invaliditetu
– potvrdu o redovitom školovanju na školama i fakultetima
– potvrde o prebivalištu ili uobičajenom boravištu i drugo
– podatke o dohotku i drugim primicima uzdržavanih osoba na osnovi kojih se može procijeniti mogu li se smatrati uzdržavanim članovima.

Kako razgovarati s djecom o novcu

Kako razgovarati s djecom o novcu

Djeca će vam postaviti mnoga pitanja o novcu, a vaša je dužnost kao roditelja da im pokušate odgovoriti na pitanja i navesti ih na put uspješna upravljanja njime.

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

5 stvari o novcu koje mora znati svaki tinejdžer

Kako bi kada se osamostale tinejdžeri bili odgovorne odrasle osobe, važno je pripremiti ih za nekoliko financijskih pitanja.

Gdje štedjeti i kako odabrati štedni proizvod

Gdje štedjeti i kako odabrati štedni proizvod

Većina građana pod pojmom štednja podrazumijeva štednju na računu u banci. Međutim, danas postoji više mogućnosti štednje.

Koja je razlika između mješovitoga životnog osiguranja i štednje u banci?

Koja je razlika između mješovitoga životnog osiguranja i štednje u banci?

Polica životnog osiguranja uz štednju sadržava i rizik od smrti tijekom osiguranja, pa se u slučaju smrti isplaćuje cijela svota.

Kako odabrati najbolji oblik štednje i ulaganja

Kako odabrati najbolji oblik štednje i ulaganja

Odluke o štednji i ulaganjima teške su za obične ljude, no nemojte se obeshrabriti. Važno je da ste odlučili dio svojega novca ulagati ili štedjeti.

Provjeri znanje!

Ispravno upravljanje novcem je životno važna vještina koja se nažalost ne uči u školi, na fakultetu, ni u bračnim savjetovalištima. Donosite li pogrešne odluke u vezi s novcem koje mogu imati dalekosežne posljedice na vaš osobni, obiteljski i poslovni život? Odgovorite na 10 pitanja kviza i provjerite trebate li pomoć!

Započni kviz